تصویر پروفایل

مریم آبرود
13:11:21 | 1397/12/14

شکست های قبلی من باعث قدرتمندی من شده اند و به من آموختند که هیچ کس از خطا مصون نیست.رهبران واقعی باید از شکست هایشان درس بگیرند، از درس ها برای انگیزه دهی به دیگران استفاده کنند و از تلاش و گرفتن تصمیمات دشوار نترسند.

پاسخ به این پیام

تصویر پروفایل

الهه پوراحتشام
21:16:30 | 1397/09/30

این کتاب بهترین کتابی که همه باید بخونن تو هر سنی ، مطالب بسیار عمق و اساسی زندگی بصورت خلاصه و اثرگذار

پاسخ به این پیام

تصویر پروفایل

امیر محمد دینی
04:56:07 | 1397/06/30

یک کتاب محشر با داستان های خودباوری بی نظیر ! توصیه میشه به شدت

پاسخ به این پیام