بازنمایی خاورمیانه نوین

نویسنده:

650,000ریال

585,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
130

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب بازنمایی خاورمیانه نوین

انتشارات حکمت کلمه منتشر کرد:
هالیوود و سینمای اعراب از یك رخداد تاریخی مشابه، برداشت های متفاوت و در اغلب موارد متناقضی ارائه می دهند. تعارض اعراب /رژیم اشغالگر از حیث پایداری فلسطینیان بارزترین نمونه ی عصر حاضر است. هالیوود از این مسأله به منزله ی ترور محض یا در بهترین حالت یك «انقلاب» یاد می کند. در حالی که سینمای جهان عرب به این موضوع با نگاهی مساعد می نگرد. هالیوود بنیادگرایی را از یك سو با تروریسم و از سوی دیگر با اسلام تلفیق می کند. در حالی که سینمای مصر و الجزایر بر خلاف هالیوود میان افراط گرایی بنیادگرایان و اسلام تمایز قائل می شوند. بنابر این هالیوود ایده ی اسلام/ عربیسم و خاورمیانه را در ترادف با تروریسم معنا می کند حال آن که سینمای مصر و الجزایر نسبت به بنیادگرایان اسلامی دیدگاه روانشناختی پیچیده تری دارند. هالیوود به جنگ اکتبر 1973 به منزله ی تهدید سهم قانونی نفت آمریکا می نگرد، حال آن که سینمای مصر از این موضوع تحت عنوان یك پیروزی باشکوه یاد می کند. در نتیجه این آنالیز به حقایق متعددی اشاره می کند که سینما در بافت تاریخ تولید می کند. این کتاب با شیوه های متفاوت، بازنمایی حوادث تاریخی را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه حقایق توسط هر طرف درباره ی خودی/دیگری، در بافت مشخصی شکل می گیرد.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
130

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران