در دفاع از پوپولیسم چپ

نویسنده:

160,000ریال

144,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
199

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
5

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب در دفاع از پوپولیسم چپ

انتشارات قصیده سرا منتشر می کند:
کتاب دفاع از پوپولیسم چپ می کوشد با بهره گیری از رویکردی ضد ذات گرا پساساختارگرا و ترکیب آن چشم انداز ها با دیدگاه های آنتونیو گرامشی، یک رویکرد بدیل «ضد ذات گرایانه» ارائه کند.
رویکردی که بتواند با درک کثرت مبارزه علیه اشکال متفاوت سلطه و فرمول بندی دقیق آن منازعات، ایجاد یک «زنجیره هم ارزی» از طریق توجه به مطالبات طبقه کارگر همراه با خواسته های جنبش های جدید با هدف دستیابی «اراده مشترک» ، به «رادیکالیزه شدن دموکراسی» یاری رساند. پروژه ای کثرت گرا و رادیکال، که مبارزات چند وجهی به منظور رهایی، بر پایه کثرتی از عاملیت های اجتماعی و مبارزه آن ها حول جنبش های کارگری، فمینیستی، نژادی، محیط زیست گرا، ...
بنا شده است.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
199

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
5

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران