چهار میثاق

چهار میثاق

350,000ریال

315,000 ریال

بخشی از کتاب
نشر:

توضیحات کتاب چهار میثاق

انتشارات حباب منتشر کرد:
این کتاب با نام چهار میثاق، برگرفته از آموزه های تولتک، مردمانی از تبار بومیان قاره آمریکا است که مسیر سعادت و شقاوت در زندگی را از گذر توافقات فکری و روحی آدمی تعریف می کنند. از نظر یک تولتک اگر زندگی رو به شقاوت می رود؛ پس آدمی به ناچار گرفتار توافقاتی است که از گذشتگان به ارث برده است؛ اما چون ذات آدمی بر دگرگونی است، لذا تحمل شقاوت بر مردمان را عیب می داند. برای تولتک ها خوشبختی میسر نمی شود مگر به واسطه در هم شکستن توافقات زندگی گذشته و بنا نهادن میثاقی نو برای درک آزادی و خوشبختی راستین.
تولتک ها خوشبختی را در ابراز عشق می بینند و آزادی. عشق برای تولتک ها جز زندگی برای شخص خود نیست و مرگ برایشان جز به رهایی معنی دیگری ندارد.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

تعداد مشاهده این کالا:
228 بار
تعداد دفعات پیشنهاد شده:
2 بار
تعداد دفعات پیشنهاد نشده:
0 بار
کسانی که کتاب را خوانده اند:
0 نفر
کسانی که علاقمند کالا هستند:
1 نفر

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران