درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

120,000ریال

108,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
19

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرد:
مدیریت دولتی، در مقام یکی از رشته های اصیل در جهان، فضای عمومی را در جامعه تئوریزه می کند؛ به طوری که با فضای خصوصی موجود در قلمرو مدیریت بازرگانی و صنعتی متفاوت است. ره آورد مطالعات مدیریت دولتی بسته های دانشی نظریه های مدیریت در بخش دولتی است.
این کتاب تلاش دارد برخی نظریه های مدیریت دولتی را تحلیل کند. فهم چنین نظریه هایی به اثربخشی نظری و عملی نظریه پردازان و کارگزاران مدیریت در بخش دولتی کمک خواهد کرد. هدف این کتاب ارتقای درک نظری و عملی مدیریت دولتی است.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
19

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران