محیط زیست (رحلی)(گالینگور)

1,800,000ریال

1,620,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
34

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب محیط زیست

انتشارات فنی ایران منتشر کرد:
امروزه، در حوزة علم محیط زیست، مفهوم گستردة پایداری زیست‌محیطی از هر زمان دیگر مهم‌تر است. توسعة پایدار، که درون‌‌مایة اصلی کتاب محیط زیست است، در سرتاسر کتاب به صورتی هماهنگ و منسجم مطرح می‌شود. برهم‌کنش‌های بین اجزا و عناصر محیط‌زیست متعدد و پیچیده‌اند. بنابراین دیگر درون‌‌مایة مهم کتاب محیط‌زیست، سیستم‌های زیست‌محیطی‌ است. درک این‌ که تغییر یک عنصر زیست‌محیطی چگونه در فرایندها، مکان‌ها، موجودات زنده تأثیر می‌گذارد، برای حل مسائل فعلی، جلوگیری از بروز مسائل آتی، و اصلاح جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، ضرورت دارد.
کتاب محیط‌زیست حاصل پژوهش‌های دانه‌دار دانشمندانی است که در مراتب علمی آن‌ها در سطح جهانی تردیدی نیست. انتشارات جان وایلی در یازده سال، نه ویراست این کتاب را منتشر کرده است که نشان‌دهندة استقبال گسترده از این کتاب است. این کتاب برای همة علاقه‌مندان، فرهیختگان، دست‌اندرکاران امور اجرایی و سیاست‌گذاران مفید است، اما برای تدریس مبانی جدید محیط زیست عموم دانشجویان به‌ویژه رشتة محیط‌زیست مناسب تر و مفیدتر است.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
34

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران