روان کاوی خداناباوری

روان کاوی خداناباوری

نویسنده:

300,000ریال

270,000 ریال

نشر:

توضیحات کتاب روان کاوی خداناباوری

من با زندگی ای که دیگر تحت تاثیر یک آرمان به جنب و جوش در نمی آمد، چه می توانستم بکنم. بارها از خود این پرسش را کردم که «به جای اینکه زندگی بی معنایی را به مدت نامحدودی ادامه دهم، آیا بهتر نیست به آن پایان دهم؟» ولی {احساس} بیهودگی که در آن زمان به آن می اندیشیدم و به مرگ می انجامید، جاذبه ای قوی برایم نداشت. مرگ برای آرمان در سنگرها یا در برابر جوخه اعدام ارزشمند به نظر می رسید، اما زندگی بدون هدف همچون مرگ بدون هدف، بی معنا بود. (از متن کتاب) همانگونه که از عنوان کتاب بر می آید، نویسنده به بررسی شکلهای مختلف خداناباوری و علل آن در دنیای غرب پرداخته است، عنوان اصلی به زبان انگلیسی خداناباوری در روزگار ما، تشریح روانکاوانه ای از انواع نویی خداناباوری است، اما عنوان اصلی به زبان فرانسه روانکاوی خداناباوری است. اینیاس لپ در طول عمر پرثمرش، پنج اثر ارزشمند تألیف کرده است:پ از کارل مارکس تا عیسی مسیح، روانکاوی خداناباوری، رابطه وجودی، روانشناسی عشق ورزیدن، روانشناسی مرگ. دو اثر آخر به فارسی ترجمه شده و این سومین ترجمه از این نویسنده است.

تعداد مشاهده این کالا:
460 بار
تعداد دفعات پیشنهاد شده:
0 بار
تعداد دفعات پیشنهاد نشده:
1 بار
کسانی که کتاب را خوانده اند:
0 نفر
کسانی که علاقمند کالا هستند:
9 نفر

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران