ائوریپیدس (پنج نمایشنامه)

نویسنده:
نشر:

موجود نیست

دفعات مشاهده کتاب
1972

دفعات پیشنهاد کتاب
4

کسانی که کتاب را بخوانند
1

کسانی که کتاب را پسندیدند
52

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب ائوریپیدس

انتشارات نی منتشر کرد: از نمایشنامه نویسان یونان باستان هیچ یک به اندازه ائوریپیدس برای خواننده ی امروزی سخن گفتنی ندارد.مضامین عمده ی آثار او:ستمدیدگی زنان،قساوت و بیهودگی جنگ و درماندگی و ابتذال فاتحان،تعارض میان آزادی و نظم،ایمان و عقل و احکام جزمی و واقعیت،هنوز هم انسان امروزی را به خود مشغول داشته است.نمایشنامه های او به یاد ما می آرد که انسان بودن به چه معناستو ارسطو او را تراژیک نمایشنامه نویس میخواند و برخی دیگر او را نخستین شاعر دموکراسی لقب داده اند.ائوریپیدس هنرمندی سنت شکن بود.او هسته ی اصلی اسطوره را حفظ میکرد.اما در روایت داستان و پردازش شخصیت ها راه خود را می رفت.زمانه ائوریپیدس با ظهور فیلسوفانی چون سقراط و پروتاگوراس جهش بزرگی در فرهگ یونان پدید آورد و این تحول در هنر آن زمان،خاصه در تراژدی های ائوریپیدس بازتاب یافت.او متفکری شکاک بود،ذهنی جستجوگر و خرده سنج داشت که با پاسخ های متعارف قانع نمیشد.بسیاری از باورهای اهل زمانه را آماج تردید و انتقاد میکرد و از همین روی میان مردم همروزگار خود چندان محبوبیتی نداشت.قدر نمایشنامه نویسان رمی،از جمله مشهورترین ایشان یعنی سنکا ائوریپیدس را استاد و راهنمای خود می شمردند و میراث او از طریق ایشان به نمایشنامه نویسان عهد رنسانس رسید. در این مجموعه پنج نمایشنامه را که بی گمان در شمار بزرگ ترین دستاوردهای اوست گرد آورده ایم. هریک از این نمایشنامه ها جنبه ای از تفکر و دغدغه های انسانی شاعر بزرگ را به ما نشان میدهد و در همه ی آن ها با شاعری آشنا میشویم که زبان شعر را تا اوجی دست نیافتنی تعالی بخشیده است. فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
1972

دفعات پیشنهاد کتاب
4

کسانی که کتاب را بخوانند
1

کسانی که کتاب را پسندیدند
52

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران