مدیریت مراکز خرید و مال ها (سبز)

موجود نیست

دفعات مشاهده کتاب
161

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
2

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب مدیریت مراکز خرید و مال ها

انتشارات تمدن علمی منتشر کرد:
کتاب «مدیریت مراکز خرید و مال ها» کتاب جامعی است که برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی و کلیه علاقه مندان به حوزه «مدیریت مراکز خریدو مال ها»تدوین شده است.این کتاب مفاهیم اساسی مرکز خرید و مال ها رادر زمینه کاربرد های عملی شرح داده و آن را با ارائه مثال ها و توصیه های بسیار مفیدی تکمیل نموده است.هر یک از فصل های کتاب«مدیریت مراکز خرید و مال ها»با کمک یکی از خبرگان حوزه مراکز خرید و مال ها تهیه شده است که اول و عملکردهای مربوط به هر موضوع را توضیح و بخشی از دانسته های شخصی و تجارب کاری خود را شرح می دهد.در مدیریت مراکز خرید و مال ها،فعالیت ها و وظایف زیر از اهمیت بسزایی برخوردار است که عبارتند از:مفاهیم مالی،اجاره نامه . زبان مذاکرات،ترکیب بهینه (آمیخته)مستاجران و استراتژی های اجاره،امور اداری،بازاریابی،نگهداری،امنیت،بیمه و مدیریت ریسک،مدیریت بحران؛بازسازی و نوسازی مرکز خرید،مسائل قانونی،فروش فروشگاهی (خرده فروشی).
افرادی که از این کتاب استفاده می کنند در می یابندکه این کتاب،در زمینه مفاهیم اساسی مددیریت خرید و مال ها کتابی فوق العاده مفید استکه از طریق مثال هایی بسیار روشن،فرم ها،جداول،و منابعی برای مطالعه بیشتر،توانسته استمطالب را در زمینه موضوعات ارائه شده به خوبی شرح دهد.با توجه به رشد فزاینده مراکز خرید و مال ها در ایران و اهمیت جایگاه مدیریت و بازاریابی فروش فروشگاهی (خرده فروشی)،مطالعه و آگاهی از اصول مدیریت مراکز خرید و مال ها اهمیت بیشتری پیدا می کند.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
161

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
2

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران