روان درمانی کوتاه مدت

روان درمانی کوتاه مدت (رشد)

430,000ریال

387,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
115

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب روان درمانی کوتاه مدت

انتشارات جوانه رشد منتشر کرد:
این كتاب برپایة تجربة بالینی چندین سالة نویسنده، تحقیقات موجود و اصول عملی روان‌درمانی كوتاه مدت نوشته شده است و این مفاهیم را در یك چارچوب التقاطی با تأكید بر تحقیق تجربی مطرح می‌كند. گارفیلد ابتدا با طرح نیاز به روان‌درمانی و بررسی متغیرهای درمانی، ذهن خواننده را با مراحل روان‌درمانی كوتاه مدت آشنا می‌كند و پس از آن بحث را در مورد مسائل پس از درمان و پرداختن به نكات اصلی تحقیقات رایج در این زمینه، ادامه می‌دهد.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
115

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران