شفای غمگنان

200,000ریال

180,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
99

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب شفای غمگنان

انتشارات نسل آفتاب منتشر کرد:
شفای غمگنان پژوهشی روشنگر و تحلیلی دربارۀ تحفة العراقین حکیم خاقانی شروانی شاعر قرن ششم هجری است.
مزیت اثر آن است که نمونه ای تمام عیار از شرح و تحلیل یک اثر خاقانی شاعر متکلف و دشوارگوی قرن ششم است و با زبان ساده و روشن آن، خواننده با دیدن آشناتر به خاقانی و اثر او می نگرد و مفاهیم آن را به آسانی درک می کند.
صراحت و سادگی روشن نویسنده در بررسی کتاب خاقانی سبب می شود که دقت تحقیقاتی و ژرفای معنا و مفهوم کتاب دقیق تر شود. بدین معنی که روش نویسنده در عین سادگی برای خواننده متخصص نیز سودمند و راه گشایت و عملاً نشان می دهد که به متون کلاسیک در ادبیات فارسی چگونه باید نگریست تا پیچیدگی و کهنگی مفاهیم، مانع از لذت ذوقی و درک پیام و هنر شاعر و نویسندۀ کهن نشود.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
99

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران