• تابستون
موضوع فرعی موسیقیدان، خواننده
قرعه کشی بزرگ