������ ������������ �� ���������� �� ������ �� ������
������ ������������ �� ���������� �� ������ �� ������
مرتب سازی بر اساس:
قرعه کشی بزرگ