در میان جنبش‌های فلسفی اخیر، کمتر جنبشی به اندازه‌ی اگزیستانسیالیسم جاذبه داشته و مناقشه برانگیخته است. مهمترین دلیلش شاید تاثیری باشد که این جنبش در دیگر مکاتب و البته حوزه‌های پراهمیتی همچون ادبیات، فضای دانشگاهی، سیاست و هنر داشته است.

برخی دیگر نظیر جان ورونوف سر ویراستار کتاب حاضر معتقدند: «تاثیر اگزیستانسیالیسم فراتر از اینهاست و در حوزه‌های بسیار متنوعی مثل روان‌درمانی، الهیات و تفکر آسیایی احساس شده است.»

میشلمن نویسنده‌ی کتاب هم یادآوری می‌کند:

«اگزیستانسیالیسم پیش و بیش از هر چیز نوعی فلسفه است نه یک سبک ادبی یا نگرش زیباشناختی، گرچه بسیاری از اگزیستانسیالیست‌های فرانسوی ترجیح دادند ایده‌های خود را از طریق ادبیات و فلسفه بیان کنند، داستان اگزیستانسیالیستی بیشتر «دنبال کردن فلسفه با ابزارهای دیگر»‌ است نه تلاشی برای بیان ادبی به منزله‌ی‌ غایتی فی‌نفسه یا صرفا تلاشی برای تاثیر نهادن بر بورژوازی.»

 

این فرهنگ، «فلسفه اگزیستانس» آلمانی و فرانسوی را دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ و تحول آن به صورت «اگزیستانسیالیسم» در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ را به شکل مستند بررسی می‌کند. طیف گسترده‌ای از نویسندگان، اندیشمندان، آثار و هرآنچه به اگزیستانسیالیسم مربوط است، در این فرهنگ آمده و هر مدخل، مخاطب را به سویه‌ای از این اندیشه در ادبیات، فلسفه سیاست و تاریخ آشنا می‌کند.

این کتاب اثری آسان‌فهم برای همه‌ی علاقه‌مندان فلسفه و تاریخ مدرن است. همچنین موهبتی است برای غیرمتخصصانی که اگزیستانسیالیسم تدریس می‌کنند و جویای منبعی جامع و کامل هستند.

استفن میشلمن (کارشناسی از کالج واسر، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه استونی بروک) دانشیار فلسفه کالج ووفورد است. او بیش از دو دهه را صرف مطالعه‌ی اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی کرده و مقالات، نقدها و ترجمه‌هایی در این حوزه‌ها و همچنین درباره‌ی روان‌کاوی و فلسفه‌ی معاصر فرانسوی منتشر کرده است.

فروشگاه اینترنتی ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود