در روزگاران گذشته، درسرزمین هند، شاهزاده‌ای می‌زیست که زندگی‌اش سراسر غرق تجملات و ناز و نعمت بود. پس از تولد شاهزاده دو پیشگویی راجع به او شد. اول اینکه شاهزاده روزی پادشاهی جهانگیر می‌شود و دوم آنکه مردی مقدس می‌شود که جهانیان را از خواب غفلت بیدار می‌کند. پدر شاهزاده امید داشت پیش گویی اول درست باشد، به همین دلیل پسرش را از هرگونه رنج و کاستی‌های زندگی دور نگه داشت.

اما زمانی‌که شاهزاده در ۲۹ سالگی از قصر گریخت با چهار منظره جدید روبه‌رو شد: پیری، بیماری، مرگ و شخصی پارسا که در پی رهایی از رنج‌ها بود. دیدن این منظره‌ها باعث شد شاهزاده دریابد که حتی زندگی در یک قصر مجلل، مانع بیماری، پیری و مرگ نمی‌شود و نگاهی جدید نسبت به مفهوم زندگی در او پدیدار شد که مسیر زندگی‌اش را تغییر داد. او برای یافتن چیزی فراتر از زندگی عادی و مرهمی برای رنج‌های انسان، زندگی در قصر را رها کرد و به جستجویی عمیق پرداخت…

220px-Siddhartha_Gautama_meditating

احتمالا متوجه شده‌اید این شاهزاده چه کسی است. بله درست است. بودا.

بودا به معنی شخصی‌ست که بیدار شده و به روشنایی رسیده است. فردی ریاضت‌کش، حکیم و شخصیت محوری آیین بودایی که اندیشه‌های فلسفی بودا بر پایه تعالیم وی پایه‌گذاری شده است. آموزه‌های بودا برآن بود تا به رنج‌های همیشگی انسان پایان دهد و تغییراتی درونی در انسان پدید آورد.

دور دنیای فلسفه در هشت روز (معرفی کتاب دور دنیای فلسفه در هشت روز)
انسان را رعایت کنیم (معرفی کتاب زندگی زیبای من)
فلسفیدن با گرگ (معرفی کتاب فیلسوف و گرگ)

و حالا پیشنهاد کتابی امروز ما کتابی‌ست در باب بودا!

کتاب «جستجوگر»، جدیدترین ترجمه مترجم کار درست کشورمان شهاب الدین عباسی و پنجمین عنوان از مجموعه «پیاده‌روی با فلسفه» نشر خزه است که به تازگی منتشر شده . جین هوپ نویسنده کتاب، در ۴ فصل به بررسی و شرح آیین‌های باستانی و تعالیم معنوی هندیان به زبانی ساده می‌پردازد. محوریت این کتاب آیین بودیسم و سنت‌های معنوی شرق است. اما جذابیت کتاب تنها به این نقطه ختم نمی‌شود. او در کتاب مفید، مختصر و جذابش، از آیین کنفوسیوس، آیین دائو و سرچشمه‌های ذن در چین و ژاپن نیز غافل نشده است.

محتوای ۴ فصل کتاب به ترتیب و به اختصار به شرح زیر است:

  • بخش اول: زندگی و زمانه و خاستگاه انقلاب روحی بودا
  • بخش دوم: آیین‌ها و سنت‌های معنوی در هند باستان (آئین دائو در چین و سرچشمه‌های ذن)
  • بخش سوم: اندیشه‌های مردم سرزمین تبت درباره زندگی و مرگ
  • بخش چهارم: سنت‌های امروز آیین جستجوگری در غرب و شرق

فروشگاه اینترنی کتاب ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود