مورسو قهرمان بیگانه آلبر کامو را یادتان هست؟ محاکمه شد و به اعدام محکوم شد.
مجازات اعدام آشکارا تاثیر عمده‌ای در نوشته‌های کامو برجای گذاشت و او آثار خود را به آن اختصاص داد، به ویژه پس از آن‌که فهمید پدرش یکی از شاهدان اعدام در طول زندگی‌اش بوده است.
کتاب جدیدی که از کامو ترجمه شده است درباره اعدام است.
کتاب تامل درباره گیوتین تأملات آلبر کامو است دربارۀ مجازات اعدام.

فروشگاه اینترنتی کتاب ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود