کتاب تاریخ فلسفه اثر ویلیام ساهاکیان در کشورهای انگلیسی‌زبان، به‌ویژه امریکا، کتاب درسی اسـت. در این کتاب نویسـنده، به زبانی سـاده و بدون ابرازنظر شـخصی، تاریخ فلسفه را از آغاز (طالس) تا زمان خودش (سارتر) نوشته است. کم‌تر کتاب تاریخ فلسـفه را می‌توان یافت که نویسـنده‌ی آن نظر شـخصی خود را بیان نکرده یا جهت‌گیری فکری خاصی نداشته باشد؛ اما در سراسر این کتاب حتی یک نظر شخصی هم داده نشده و نویسنده بی‌طرفانه و بدون غرض اندیشه‌ی فیلسوفان را بیان کرده است. مطالب این کتاب از حواشی و اضافات کاملاً به دور است و نویسنده فقط به بیان اصول و مبانی اصلی نظریات فیلسوفان پرداخته است. گاه یک پاراگراف خلاصه‌ی یک کتاب است. در این کتاب بسیاری از مباحث و نظریه‌های مهم فیلسـوفان ذکر شـده که به برخی از آن‌ها در کتب مفصل فلسفی نیز، چندان که باید، توجهی نشده است. خواندن این کتاب را به همه‌ی علاقه‌مندان فلسفه توصیه می‌کنیم.

بخشی از کتاب:

آرمان اخلاقیِ دولت این است که راه فضیلت‌‌مند شدن را به شهروندان بیاموزد. فضیلت به خاطر خودش باید دنبال شود، نه به خاطر پاداش یا اجر مادی، زیرا سعادت از حالت زیبا و سالم نفس ناشی می‌شود. افلاطون می‌گوید چون رفتار فضیلت‌مندانه باید غایتِ فی‌نفسه باشد، قبولِ ظلم بهتر از ظلم کردن به دیگران است.

فروشگاه اینترنتی کتاب ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود