کتاب عالمگیر با عنوان فرعی کویید ۱۹ جهان را تکان می‌دهد چند روزی است که توسط صدای معاصر به فارسی منتشر شده و طی همین مدت کوتاه به چاپ دوم رسیده است. این کتاب در حقیقت درک و دریافت اسلاوی ژیژک فیلسوف معروف اروپا از بحران کرونا است. به تعجیل اسلاوی ژیژک در چاپ‌کردن این کتاب انتقادهایی وارد کرده اند اما مگر نه این است که او فیلسوف بحران است. اهمیت و امتیاز اساسی کتاب عالمگیر اما این است که بر خلاف پاره‌ای از آثار او به زبانی ساده و روان نوشته شده است.

اسلاوی ژیژک فصل اول عالمگیر را با نقل قولی از انجیل شروع می‌کند. آنجا که عیسی پس از رستاخیزش به مریم مجدلیه می‌گوید: مرا لمس مکن ( انجیل یوحنا باب ۲۰ آیۀ ۱۷ ) مسیح پس از رستاخیزش به پیروان خود می گوید: مرا لمس مکنید، در عوض، دیگران را با محبت نوازش کنید و با آنان به مهربانی رفتار نمایید.

اسلاوی ژیژک پس از نقل این آیات می‌نویسد:

با این حال امروز در بحبوحۀ همه‌گیر شدن ویروس کرونا، یکریز به ما سفارش می‌کنند که دیگران را لمس نکنید… فقط از درونست که می‌توانیم به همدیگر نزدیک بشویم، و چشم‌های ما پنجره‌ای است که به درون باز می‌شود. این روزها وقتی آشنایی (یا حتی غریبه‌ای) را می‌بینیم و فاصلۀ مناسب را حفظ می‌کنیم یک نگاه عمیق به چشم طرف مقابل می‌تواند احساساتی بیشتر از نوازشی خودمانی را بروز دهد.

2-6-1

اسلاوی ژیژک در فصل سوم عالمگیر از ویروس جدیدی پرده‌برداری می‌کند. ویروس پوتوغان. این اسم را با بازی با اسامی پوتین و اردوغان ساخته است. اسلاوی ژیژک عقیده دارد سیاست‌های پوتین و اردوغان در قبال مهاجران به اروپا و همچنین کنترل نفت‌رسانی دولت‌های روسیه و ترکیه به اروپا سبب یک بحران بین‌المللی خواهد شد.

2-6-2

اسلاوی ژیژک در فصل چهارم عالمگیر گریزی هم به ایران می‌زند. او از دکتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران نقل می‌کند که: ویروس کرونا، ویروس دموکراتی است؛ فقیر و غنی نمی‌شناسد، مسئول و غیر مسئول نمی‌شناسد.

اسلاوی ژیژک می‌گوید: ما همگی در یک قایق نشسته‌ایم.

2-6-3

اسلاوی ژیژک در فصل پنجم عالمگیر با وام‌گرفتن از کتابی با عنوان پیرامون مرگ و مردن می‌گوید در برابر کرونا هم ما از پنج مرحله گذر می‌کنیم:

  1. انکار
  2. خشم
  3. چانه زنی
  4. افسردگی
  5. پذیرش
2-6-4

فصل‌های بعدی کتاب در خدمت نگاه ناقدانۀل اسلاوی ژیژک به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت‌های دنیا است. از جواب دادن به منتقدان خود مثل جورجیو آگامبن هم غافل نمانده است.

اسلاوی ژیژک با شور و شوق همیشگی‌اش به استفاده از تمثیل‌های موجود در فرهنگ عامّه، صفحات کتابش را با گفتارهایی از کوئنتین تارانتینو، هربرت جورج ولز، هگل و مارکس می‌آراید و تصویری موجز و جذّاب از بحرانی را به دست می‌دهد که همچنان در حال پیشروی است و همۀ ما را فرامی‌گیرد.

در کل کتاب عالمگیر نه پیچیده است نه فلسفه محض. این کتابچه نشان می‌دهد که چگونه کرونا ویروس دنیا را تکان می‌دهد. به نظر ژیژک دیگر دنیا مثل سابق نخواهد بود.

این کتاب با ترجمۀ هوشمند دهقان در کمتر از یک هفته به چاپ دوم رسیده است.

فروشگاه اینترنتی ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود