در جستجوی‌ زمان از دست‌رفته مثل گنجی می‌ماند که گاه مخاطب را درمانده می‌کند چطور از آن بهره بگیرد.
پیشنهاد ما برای مواجهه با این اثر بزرگ کتاب هفت درس مارسل پروست است.

jjjj

مرحوم مهدی سحابی مترجم جستجو معتقد بود زندگی خوانندگان در جستجوی زمان از دست‌رفته پس از خواندن این اثر بزرگ مارسل پروست به دو قسمت تقسیم می‌شود. قبل از خواندن جستجو و پس از خواندن. آلن دوباتن هم در یکی از کتاب‌های خود سعی کرده نشان بدهد چطور پس از خواندن جستجو دیگر آن آدم سابق نیستیم.

images

همگان اعتقاد دارند پروست شاخک‌های ما را تیز می‌کند. به امور محسوس و روزمره دیگر مثل سابق بی‌اعتنا نخواهیم بود. مثل رادیویی می‌شویم که آنتن‌اش این امکان را پیدا می‌کند فرکانس‌هایی که همیشه در فضا بوده را بگیرد و کلی صدای جدید پخش کند.

به هر حال کتاب جستجو وقت و حوصله بالایی را می‌طلبد. ما در این جا قصد داریم برای سه دسته خواننده یک کتاب راهگشا معرفی کنیم.

 

 • دسته اول: کسانی که جستجو را خوانده‌اند.
 • دسته دوم: کسانی که در حال کلنجار با این متن سترگ هستند.
 • دسته سوم: کسانی که مرددند آیا می‌توانند این کتاب را شروع کنند و به سرانجام برسانند.
1298760109

هفت درس مارسل پروست

هفت درس مارسل پروست دوازده مضمون برگرفته از در جستجوی زمان از دست‌رفته است. در این کتاب، لورانس گرونیه دوازده مضمون تعریف می‌کند برای معرفی هفت درسی که می‌شود از مجموعه هفت جلدی در جستجوی زمان از دست رفته گرفت.

آنچه گرونیه در پی آن است نشان دادن تأثیر پروست در زندگی مخاطبان است.

با هم نگاهی داشته باشیم به این مضامین:

 

 • عشق
 • باران و هوای خوب، طبیعت
 • رشد شخصی
 • زبان
 • زندگی در جامعه
 • تفاوت‌های طبقاتی
 • مد
 • پیری
 • هنر و هنرمندان
 • مرگ
 • حافظه
 • پیام امید

 

کتاب ترجمه بسیار خوبی دارد و خب گفتن ندارد که در نقل از اثر پروست از ترجمه مرحوم مهدی سحابی وام گرفته است.

می توان این کتاب را یک شروع خوب برای مواجهه یا تجدید دیدار با مارسل پروست دانست. مردی که دوست داشت مثل پدرش که پزشک معروف و تاثیرگذاری بود به انسان ها کمک کند، اما نه با طبابت بلکه با ادبیات.

فروشگاه اینترنتی ۳۰بوک

یک نظر

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود