انسان‌گرایی در سعدی

عباس میلانی برای کتابخوانان بالاخص علاقه‌مندان به تاریخ نام آشنایی است. کتاب معمای هویدا بعد از حدود بیست سال هنوز خواننده دارد. یکی از دغدغه‌های عباس میلانی تجدد و سنت در ایران است.

او می‌گوید:

 

تجدد راستین ایرانی که چندی است در کشور گسترش یافته است نه شیفته و مرعوب ناآگاه غرب است نه دلزده به همان اندازه ناآگاه از سنت ایران. چنین تجددی تنها با بازیابی و شناخت نقادانه سنت ایرانی شدنی است. شناختی که در عین تسلط بر سنت ایران باید دستاوردهای نقد و نظر امروزی جهان را هم بشناسد.

میلانی می گوید:

 

شناخت ژرفای سنت ایران بدون بازخوانی سعدی کاری سخت دشوار است. برکشیدن جایگاه اندیشه او در ساخت‌بخشیدن به زبان فارسی و فرهنگ ایران و گسترانیدن اندیشه‌هایی نو کاری بنیادین در شناختن و ساختن تجددی ایرانی است. خواست ما در اینجا بازخوانی نوشته‌های سعدی از دید روایتش از انسان‌گرایی و شناخت‌شناسی است. از این راه می‌خواهیم بهره اش در تجدد ایران را بشناسیم.

 

با هم نگاهی داشته باشیم به فهرست کتاب انسان‌گرایی در سعدی:

 • سرآغاز تجدد
 • روش ما در شناخت سعدی
 • سعدی و وعظ
 • سعدی درویشان و انسان‌گرایی
 • سعدی و تجدد خواهی ایرانی
 • تجددو انسان‌گرایی در میدان نظر
 • سعدی و انسان‌گرایی و رمان
 • روش سعدی بسان انسان‌گرایی او
 • سعدی وزن
 • طنز در سعدی
 • سعدی و زیبایی
 • سعدی و عشق و انسان‌گرایی
 • سعدی و سیاست
 • سعدی و اندیشه‌های ایران باستان
 • سعدی و سیرت پادشاهان مدخلی بر بحث سعدی و تجدد

فروشگاه اینترنتی کتاب ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود