هنر خودشناسی
هنر خوشبختی
هنر رنجاندن
هنر رفتار با زنان
هنر زنده ماندن

و الان هنر حفظ آبرو

گویا از هر انگشت جناب شوپنهاور یک هنر می‌ریزد. هنر حفظ آبرو، ششمین جلد از مجموعه هنرهای شوپنهاور است. شوپنهاور در این کتابچه هم مثل عناوین قبلی می‌کوشد موضوع واحدی را از جوانب مختلف بررسی کند و دریافت‌های بدیع خود را در مورد آن به خواننده عرضه دارد. روش همیشگی او دوری از نظریه‌پردازی انتزاعی است و سعی دارد ملموس و عینی به موضوع پرداخته‌شود.

شوپنهاور هرگز کتاب هنر حفظ آبرو را چاپ نکرد ولی از مطالب آن در کتاب در باب حکمت زندگی استفاده کرد.

موضوع کتاب هنر حفظ آبرو، احترام و آبروست: مفهومی در بادی امر بسیار عینی و به ظاهر روشن که به نظر می‌رسد در زیر مجموعه‌ی اخلاق همگانی، اصول زندگی و رفتار شناسی فردی و اجتماعی جای می‌گیرد، تا ذیل یکی از مقولات فلسفی. اما چون نیک بنگریم، در می‌یابیم که تعریف دقیق آن نه‌تنها به آن سادگی که می‌پنداریم نیست، بلکه هم مسئله‌آفرین است و هم شناخت دقیق مرز آن با مفاهیم مشابه یا حتی مترادف خود آن مفهوم، در یک زبان و فرهنگ چه‌مایه دشوار است.

فروشگاه اینترنتی ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود