کتاب شصت چهره از میان قاجاریان و معاصران، به نگارش عبدالحسین آذرنگ در بازار کتاب عرضه شده است.

در این کتاب، با ۶۰چهره در عرصه‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی، نظامی، روزنامه نگاری، دانشنامه نگاری، نشر، و ترجمه کتاب، در عصر قاجار و دورۀ معاصر، آشنا می‌شوید.

مقاله‌های مربوط به این شخصیت‌ها همگی بر پایۀ منابع، بدون ارزش یابی، و داوری شخصی است و در اصل برای درج در دانشنامه‌های مختلف نوشته شده است.

این کتاب می‌تواند برای پژوهندگان، دانشجویان رشته‌های تاریخ، سیاست، ادبیات، روزنامه‌نگاری، ترجمه، دانش شناسی و علم اطلاعات، و خوانندگان علاقه‌مند به تاریخ معاصر ایران سودمند باشد؛ نیز نکته‌هایی در این کتاب برای دانشنامه نگاران کاربرد دارد. تاکید بر جنبه‌های اصلی و مهم، پرهیز از حاشیه روی، و زبان ساده و روان از ویژگی‌های این کتاب است.

عبدالحسین آذرنگ، نویسندۀ کتاب از پژوهشگران و دانشنامه نگاران با سابقه‌ای است که تا کنون بیش از ۷ کتاب و صدها مقاله از او انتشار یافته است. حوزۀ پژوهشی و نگارشی او در دانشنامه‌ها تاریخ معاصر است.

فروشگاه اینترنتی ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود