بالاخره پس از حدود پنجاه سال انتظا‌رها به سر رسید و تذکره الاولیا با تصحیح استاد محمد رضا شفیعی کدکنی چاپ شد.
به جرأت می‌توان گفت این بهترین تصحیح یکی از بزرگ‌ترین کتاب‌های تاریخ ادبیات ما است. کتابی گرا‌ن‌قدر در زمینۀ عرفان و تصوف با فارسی روان و یکی از معدود بازمانده‌های نثر روان فارسی قبل از حمله مغول.

استاد شفیعی کدکنی سال‌ها بر روی این کتاب کار کرد و می‌‍توان گفت هیچ نکته‌ای در توضیحات و تعلیقات کتاب که خودش یک جلد هم وزن اصل کتاب است را ناگفته نگذاشته است.

shafiee-kadkani-1

با هم بریده‌ای از متن سپاس‌نامه ایشان را بخوانیم:

نمی‌خواهم بگویم در مورد تذکره‌اولیا شق‌القمر کرده‌ام ولی حدود پنجاه سال،یکی از دغدغه‌های عمرم گردآوری نسخه‌های کهن و اصیل تذکره،حدود چهل نسخه،بوده است و سال‌ها و سال‌ها آن را در دانشگاه تهران تدریس کرده‌ام و حدود سی سال سرگرم تصحیح و آماده‌سازی آن بوده‌ام و کوشیده‌ام تمام منابع موجود و محتمل فارسی و عربی خطی و چاپی را درباره این اثر،از سراسر جهان،به دست آورم و در تمام مولکول‌های معنی‌دار آن تامل کنم و هرگاه اندک تردیدی روی نمود تمام منابع گفتار عطار و سرچشمه‌های آن را در آثار بیشمار پیشینیان او مورد جستجو قرار دهم.

 

تذکره الاولیا نوشته شیخ عطار مشتمل است بر زندگینامه ۷۲ تن از بزرگان اولیا و مشایخ صوفیه، ومقامات و مناقب و مکارم اخلاق آن ها. شرح احوال و چگونگی اوضاع ایشان در زهد و ورع و ریاضت و مجاهدت، و نقل سخنان حکمت آمیز و نصایح و مواعظ ایشان. با آنکه در اوایل زندگینامه ها نویسنده خود را ملتزم به آوردن چند سطر عبارت مسجع کرده است، انشا کتاب در کمال سادگی و شیرینی است و می توان گفت در زبان فارسی کمتر کتابی است که بدین درجه جامع این دو صفت باشد و از این نظر، گذشته بر ارزش عرفانی، یکی از کتاب های بسیار ارزشمند ادب فارسی است.

شاید گفتن این نکته هم خالی از لطف نباشد که چندی پیش دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی عواید مادی فروش این کتاب را به موسسه خیریه دارالاکرام ( حامی کودکان محروم مانده از تحصیل) اختصاص داد.

فروشگاه کتاب ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود