شمیم بهار منتقد، داستان‌نویس و مترجم. در رشته زبان و ادبیات انگلیسی لیسانس گرفت. مدتی هم در انگلستان به تحصیل پرداخت. از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ دبیر بخش ادب و هنر مجله اندیشه و هنر بود و نخستین داستانش در ۱۳۴۲ در همین مجله به چاپ رسید. در همین دوره کوشید در نقدهایی که می‌نویسد معیارهای نوین نقد ادبی رایج در غرب را به کار گیرد، و هم از این رو نقدهایی که در دهه ۱۳۴۰ بر آثار ادبی و بعضا سینمایی نوشت ارزشمند و تاثیرگذار بود. داستان‌هایش مضامینی عاشقانه و در ضمن توصیفی موفق از بحران‌های روحی روشنفکران اروپا‌دیده دارد. شخصیت‌های این داستان‌ها اغلب ثابت هستند ( خانواده سروش ) و در هر داستان یکی از آنان در مرکز قرار گرفته است.

کتاب دهۀ ۴۰ و مشق‌های دیگر منتخبی از «اولی»های چاپ شده/نشدۀ شمیم بهار را از اوایل بیست سالگی تا اواسط سی سالگی یکجا گرد می‌آورد، در سه دفتر – با صلاح‌دید نویسنده و با عنوان «مشق» ها که انتخاب خود اوست.
دفتر اول، مجموعه داستان‌هایی است که اولین بار در میان سال‌های ۱۳۴۳ تا ۵۲ در مجله اندیشه و هنر منتشر شده است. دفتر دوم، مجموعه یادداشت‌ها و نقدهای ادبی و سینمایی شمیم بهار در میان سال‌های ۱۳۴۲ تا ۴۸ است. و دفتر سوم فیلمنامۀ «عاشقانه» است که از میان فیلمنامه‌های تمام و ناتمام نیمۀ اول دهۀ پنجاه تنها فیلم‌نامه‌ای است که از این نویسنده باقی مانده است.

dahe-40

۱۳۴۷ سامورایی

۱۳۴۸ الدورادو

۱۳۴۸ شناگر

دفتر سوم فیلمنامۀ «عاشقانه» است که از میان فیلمنامه‌های تمام و ناتمام نیمۀ اول دهۀ پنجاه تنها فیلم‌نامه‌ای است که ار این نویسنده باقی مانده است.

دفتر اول، مجموعه داستان‌هایی است که اولین بار در میان سال‌های ۱۳۴۳ تا ۵۲ در مجله اندیشه و هنر منتشر شده است.
۱۳۴۳اینجا که هستیم
۱۳۴۳ پاییز
۱۳۴۴ ابر بارانش گرفته‌ست
۱۳۴۶ اردیبهشت ۴۶
۱۳۴۷ شش حکایت کوتاه از گیتی سروش
۱۳۵۱ سه داستان عاشقانه

دفتر دوم، مجموعه یادداشت‌ها و نقدهای ادبی و سینمایی شمیم بهار در میان سال‌های ۱۳۴۲ تا ۴۸ است.

۱۳۴۲ تنگسیر

۱۳۴۲ ولادیمیر نابوکف

۱۳۴۳ جلال آل‌احمد

۱۳۴۳ ترجمه‌ی الیوت

۱۳۴۴ خشت و آینه

۱۳۴۶ سیاوش در تخت جمشید

۱۳۴-۴۶ راهنمای فیلم

۱۳۴۶ آگراندیسمان

۱۳۴۷ راز کیهان

۱۳۴۷ بهترین مرد

۱۳۴۷ بانی و کلاید

فروشگاه اینترنتی کتاب ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود