یکی از افتخارات من کتاب حکایت حال است. گفتگویی با احمد محمود. یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران. وقتی کتاب مدار صفر درجه‌اش را خواندم، مبهوت و متحیر این همه تبحر در نویسندگی شدم و دلم خواست او را بیشتر بشناسم. زنگ زدم و درخواستم را گفتم و به صراحت تمام آن را رد کرد و گفت تا به حال با هیچکس گفتگو نکرده‌ام. اصرار را جایز ندانستم فقط گفتم به در خواستم فکر کنید و تا هروقت بخواهید منتظر می‌مانم! …. سه ماه بعد زنگ زد و گفت آمادۀ گفتگو است. وای انگار تمام دنیا را به من داده بودند. هفته آینده دفتر و دستک و ضبط صوت را برداشتم و رفتم به خدمتش. هفته‌ای یک روز می‌رفتم. حرف می‌زدیم و ضبط می‌شد. دو سه ماهی طول کشید. و شد یک کتاب. از حاصل کار راضی و خوشحال بود. عکس‌های روی جلد چاپ اول را کاوه برادرم گرفت. چقدر آن روز به من و کاوه خوش گذشت. احمد محمود یکی از شریف‌ترین هنرمندانی است که می‌شناسم. انسانی والا پر از سعۀ صدر و مهربان و جدی و کوشا. چه خوشبختم من که او را شناختم. یادش گرامی باد.

منبع: صفحۀ اینستاگرام خانم لیلی گلستان

فروشگاه اینترنتی ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود