همین چند وقت پیش کتاب هیپی از پائولو کوئلیو چاپ شد و به سرعت هم پرفروش شد. در این کتاب نویسنده‌ی کتاب جهانی و پرفروش کیمیاگر داستان زندگی دوران جوانی‌اش را روایت کرده بود. این که چطور ترک خان‌و‌مان می‌کند و با دوستش به سفرهای دور و درازی می‌رود.

خودش می‌گوید:

وقایع این کتاب در سپتامبر ۱۹۷۰ که من یک هیپی بودم و با یک اتوبوس (که اتوبوس جادویی نامیده می‌شد) راهی کاتماندو شده بودم، رخ می‌دهد. نمی‌دانم مردم هنوز هم به آن دوران اهمیت می‌دهند یا نه، اما من باید به دنبال ندای درونی خودم باشم.

حالا اما قضیه این کتابی که می‌خواهیم معرفی کنیم چیست؟

اگر هیپی شرح دوران جوانی نویسنده است، قوانین قرن بیست و یکم شرح تجربیات کل عمر نویسنده است. وقتی مخاطبان پائولو کوئلیو از او می خواهند کتاب جدیدی بنویسد به این فکر می‌کند که چرا دستورالعمل‌های شخصی خودش برای زندگی را در اختیار همه قرار ندهد. بالطبع نویسنده‌ی کتاب‌های بزرگی مثل کیمیاگر و جاسوس علاوه بر کتاب‌های ادبی کلی هم کتاب خودیاری مطالعه کرده است.

پائولو کوئلیو در این مورد می‌گوید:

من کتاب‌های راهنمای زیادی در طول زندگی خوانده‌ام، رفته رفته اشتیاقم برای یادگیری راهنماها بیشتر شد و شروع به ساختن دستورالعمل‌های خودم کردم که بر اساس مشاهداتم در زندگی روزانه است.

پائولو کوئلیو بالاخره مجاب می‌شود این راهنماها را در کتابی به مردم ارائه دهد و خودش این گونه کتاب را معرفی و پیشنهاد می‌کند:

این راهنماها قوانین یک جنگجوی راه روشنایی در طی مسیر زندگی‌اش در قرن بیست‌و‌یکم گرفته تا راهنمای سفر کردن به مفیدترین شکل در کنار عشقی که شاید از آن زخم خورده و در صدد التیامش هستید و یا معشوقی که خواستار جذب او هستید هستند. شاید در این راه دچار بحران و یا دچار کمبود معنویت و آرامش شوید پیشنهاد من به شما کتاب قوانین قرن بیست‌و‌یکم است.

فروشگاه اینترنتی ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود