طفلی به نام شادی، دیری است گم شده است
با چشم‌های روشن براق
با گیسویی بلند به بالای آرزو
هر کس ازو نشانی دارد ما را کند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر

محمدرضا شفیعی کدکنی

طفلی به نام شادی نام جدیدترین کتاب شعر محمدرضا شفیعی کدکنی است که پس از ۲۳ سال انتظار منتشر شده است. این کتاب شامل پنج دفتر شعر است: : «زیرِ همین آسمان و روی همین خاک»، «هنگامه شکفتن و گُفتن»، «از همیشه تا جاودان»، «شیپورِ اطلسی‌ها» و «در شبِ سردی که سُرودی نداشت»

اشعار این مجموعه اغلب، اشعار سروده شده بعد از آخرین مجموعه کدکنی به نام «هزاره دوم آهوی کوهی» در سال ۱۳۷۶ هستند.
شفیعی کدکنی در این مجموعه نیز به اصول قبلی‌اش وفادار است و کماکان عقیده‌اش راجع به مقولۀ «وزنِ شعر» و «عشق» و «ایران» و… را حفظ کرده و به این موضوع در مقدمه نیز اشاره کرده است:

«به هرحال، جای تأسف است که من در طولِ مدّتِ شصت و اند سال شاعری، حتی برای نمونه، در یک مورد هم، نتوانستم وزن و قافیه و معنی و عشق و تأمُّلاتِ وجودی و ایران را به کناری نهم و «آوانگارد» شوم. بدبختی ازین بالاتر؟»

این کتاب دو فهرست دقیق و بسیار حیاتی دارد که هردو در پایان کتاب آمده‌اند و به خوانندگان در پیدا کردن شعرهای دلخواهشان در این مجموعه کمک می‌کند: «فهرستِ اسامیِ شعرها» و «فهرستِ سطرهای آغازینِ شعرها»

اگر از دنبال کنندگان اشعار این شاعر بزرگ در هز زمینه‌ای هستید قطعا بخشی از این کتاب مناسب سلیقه شما خواهد بود.

فروشگاه اینترنتی کتاب ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود