روانکاوی در دل سنتِ یهودی‌ـ‌مسیحیِ غربی به‌دنیا آمد اما پایش به آسیا هم باز شد. یعنی جایی که سنت‌ها و پیشینه فرهنگی متفاوت آن با غرب باعث می‌شود تا زیست‌کنندگانش دنیا را به‌گونه‌ای دیگر ببینند و این سوال را پیش‌روی بسیاری بگذارد که آیا کاویدن روان انسان شرقی با همان اصول ممکن است یا باید به تغییر و نوآوری در آن تن داد؟ کتاب «روانکاوی در آسیا» مجموعه از مقالات چند روانکاو شناخته شده است که تلاش کردند تا به این سوال واحد پاسخی بدهند و نسبت روانکاوی با فرهنگ را بشکافند:

من صد و دوازده سال تاریخچهٔ این حوزه را به دو دوره تقسیم کردم، این دوره‌ها عبارتند از: دوران انسان‌شناسی مبتنی بر روانکاوی و دوران روانکاوی مبتنی بر انسان‌شناسی.

در دوران انسان‌شناسی مبتنی بر روانکاوی فرهنگ به عنوان محصول ذهن در نظر گرفته می‌شود و فراروان‌شناسی مبتنی بر روانکاوی در اولویت قرار می‌گیرد و مسائل فرهنگی در کارهای بالینی جایی ندارند. در دوره روانکاوی مبتنی بر انسان‌شناسی ذهن به عنوان محصول فرهنگ در نظر گرفته شده، جریان دو طرفهٔ تبادل اطلاعات میان روانکاوی و علوم انسانی (مثلاً تاریخ، علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه‌شناسی) در اولویت قرار می‌گیرد. در این دوران متغیرهای فرهنگی می‌توانند وارد اتاق کارهای عملی بالینی شوند…(ص: ۸۵)

این کتاب را چگونه بخوانیم؟   

کتاب «روانکاوی در آسیا» جدیدترین کتاب مجموعهٔ «دفترهای روانکاوی» نشر قطره است که سال ۲۰۱۳ منتشر شد و رویکرد و سوال‌های جدیدی را دربارهٔ رابطهٔ فرهنگ و روانکاوی مطرح می‌کند. این سوال‌ها سال ۲۰۱۰ از کنفرانسی در چین با نام «فروید و آسیا: تکامل و تغییر» شروع شد اما همان پرسش‌ها حالا در اروپای شرقی و آمریکای لاتین هم پرسیده می‌شود و باب گفت‌و‌گوی روانکاوان شرقی و غربی باز شده است.

بررسی کتاب نشان می‌دهد که منظور از «آسیا» در عنوان کتاب آن بخشی است که با نام «شرق دور» شناخته می‌شود و کشورهایی مانند چین و هند و ژاپن و کرهٔ جنوبی و تایوان را دربرمی‌گیرد و در فهرست متوجه می‌شویم که هندوستان هم در این مطالعه جا گرفته است.

کتاب براساس موضوعات طرح شده به شش بخش «پیاده‌سازی مفهومی» و «چین» و «ژاپن» و «کره» و «تایوان» و «هندوستان» تقسیم شده است و در دو بخش پایانی هم «نتیجه‌گیری کلی» و «بیوگرافی ویراستاران و همکاران» آورده شده است. هر کدام از شش بخش اصلی کتاب شامل چند فصل می‌شود. هر فصل در واقع مقالهٔ مستقل یک روانکاو است که در پایان آن منابع و مأخذش هم آورده شده است و می‌توان آن‌ها را جدا از هم خواند.

کتاب «روانکاوی در آسیا» با ترجمهٔ مشترک ترانه کوهستانی و زهرا قنبری به‌تازگی وارد بازار شده است.

 

 

مجلهٔ اینترنتی ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود