شاه در شطرنج رندان عنوان کتاب جدید سعید حجاریان است.

سعید حجاریان مقالات خود در باب مسائل دموکراسی و توسعه در ایران را با تشویق و ترغیب مصطفی ملکیان در یک کتاب تدوین کرده است.

کتاب هشت فصل دارد. هر فصل شامل چند مقاله است. اصلاح طلبی و مشروطه طلبی، جامعه شناسی سیاسی، در باب دولت، در باب دموکراسی، توسعه، تاملات سیاسی،صلح طلبی و تحلیل افراد عناوین این هشت فصل از کتاب هستند. از شما دعوت می‌کنیم نگاهی داشته باشید به فهرست کتاب. عنوان‌های هر کدام از شصت و دو مقاله این کتاب می‌تواند خواننده‌ی دغدغه‌مندِ مسائل روز را ترغیب کند که کتاب را به دست بگیرد و مطالعه کند.

فروشگاه اینترنتی ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود