چند کیلومتر سرباز کشته شده؟ صابون جسد دختری که به تن سرباز عاشقش خورد!

حتی خود کتابخوانان حرفه‌ای هم چندان با رغبت تاریخ نمی‌خوانند. کتاب‌های تاریخ بنا به اقتضای روش و رویکردشان لحنی غیرصمیمی و جدی دارند. به خیلی از نکات ... بیشتر بخوانید...