همیشه در شهر پرسه می‎زنم/ گفت‌وگوی توبیاس کارول با اورهان پاموک/ ترجمه‌ی حمیده معین‌فر

گفت‌وگو با نویسنده‌ی بیگانگی در ذهن من درباره‌ی نوشتن از غذا، خوردن، سیاحت در شهر و آشکار کردن ویژگی‌های پنهان انسانی شخصیت‌ها ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ کا... بیشتر بخوانید...