مصاحبه اختصاصی ۳۰بوک با مترجم کتاب زندگی اسرار آمیز مورچه‌ها

ضحی حسینی‌نصر: آدمی هر کتابی که می‎‌خواند باعث می‌شود در جایی از زندگی‌اش یا در بخشی از مغزش تکه‌ای کامل و شمعی روشن شود. کتاب‌ها مانند تکه‌های یک پاز... بیشتر بخوانید...