کتاب مهم ترین فیلسوف غرب درباره کرونا

مدتی‌ست که خبر انتشار قریب الوقوع کتاب جدید اسلاوی ژیژک فیلسوف، جامعه‌شناس، منتقد فرهنگی و سیاست‌مدار اسلوونیایی درباره‌ ویروس کرونا، سایت‎های معتبر خ... بیشتر بخوانید...

بخش دوم از سه گانه عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر اثر معروف هانا آرنت

عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر - امپریالیسم کتاب امپریالیسم بخش دوم از سه‌گانۀ عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر است که به گمان بسیاری می‌تو... بیشتر بخوانید...