روایتی تکان دهنده از بد رفتاری با سیاه‌ پوستان در داستان پسران نیکل

پسران نیکل رمانی است بر اساس واقعیت. همزمان با جنبش اعتراضی سیاهپوستان در فرنچ تاون تالاهاسی، پسر نوجوان سیاهپوستی به نام الوود کورتیس در روز کریسم... بیشتر بخوانید...