مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی

مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی

185,000ریال

166,500 ریال

بخشی از کتاب
نشر:

توضیحات کتاب مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی

انتشارات علم منتشر کرد:
سنجش و اندازه گیری یکی از فعالیت‌های بنیادین در رشته‌های مختلف علمی است. ما از طریق مشاهده افراد، اشیاء، وقایع و فرآیندها به دانش لازم درباره آن‌ها دست می‌یابیم. درک معنای این مشاهدات همواره نیازمند به کمیت درآوردن آن‌هاست (بدین معنا که ما آنچه از نظر علمی بدان علاقمند هستیم را سنجش می‌کنیم. فرآیند سنجش و سؤالات گسترده علمی آن، با یکدیگر در ارتباط نزدیک هستند، به طوری که حد و مرزهای میان آن‌ها اغلب به چشم نمی‌آید. به عنوان مثال، این ارتباط زمانی نمایان می‌شود که یک هویت جدید در زمان سنجش و یا هنگامی پدیدار می‌شود که منطق تعیین کننده چگونگی به کمیت درآوردن یک پدیده، خود به شفاف‌سازی آن پدیده و گشودن دریچه جدیدی رو به درک بهتر آن بیانجامد. مثلا اسمیت، اریپ و دیولیس (1995) درباره احساس و ادراک زنان از مسئله خشونت علیه آنان تحقیق کردند. در این مطالعه، از یک مدل ادراکی اولیه براساس تحلیل تئوری با شش مؤلفه متفاوت استفاده شد. نتایج مطالعات تجربی با هدف ساختن یک مقیاس برای سنجش میزان ادراک افراد حاکی از آن بود که در میان زنان مورد خشونت قرار گرفته و نگرفته، نوعی ادراک بسیار مشابه وجود دارد: یکی از این ادراک‌ها به‌طور کامل توصیف می کند که چگونه شرکت کنندگان در این مطالعه به 37 تا 40 گویه پاسخ داده‌اند. این یافته‌ها پیشنهاد می‌دهند که آنچه محققان به عنوان مجموعه پیچیده‌ای از متغیرها در نظر می‌گرفتند، در واقع توسط زنانی درک شده است که در جامعه به عنوان پدیده‌ای مجرد و گسترده زندگی می‌کنند. از این رو، در راستای خلق ابزاری برای سنجش میزان ادراک زنان از مسئله خشونت علیه آنان، به مسئله جدید درباره ساختار این ادراک‌ها دست یافتیم.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

تعداد مشاهده این کالا:
50 بار
تعداد دفعات پیشنهاد شده:
0 بار
تعداد دفعات پیشنهاد نشده:
0 بار
کسانی که کتاب را خوانده اند:
0 نفر
کسانی که علاقمند کالا هستند:
1 نفر

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران