تاریخ مختصر ترکیه

600,000ریال

540,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
632

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
18

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب تاریخ مختصر ترکیه

انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرد:
فرایند مدرنیزاسیون در ترکیه، از زمان شروع اصلاحات بنیادین در دربار عثمانی (قرن نوزدهم) تا کنون در دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه، صرفا از طریق ارزیابی سیر تحول بسترهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن کشور قابل فهم خواهد بود.
ویژگی برجسته پژوهش تاریخی کمال هاشم کارپات، روایتگر رخدادها و تحولات مهم این دوره و اندیشمند برجسته علوم اجتماعی و سیاست، بذل توجه او به جایگاه دین در تکوین هویت و جامعه مدرن ترکی و ارزیابی تصمیمات و اقدامات پایه گذار افکار مترقی در حکومت عثمانی است؛ امری که در تاریخ نگاری ها و پژوهش های اندیشمندان نوین ترکیه چندان واکاوی نشده است. به عقیده کارپات، اکثر مردم ترکیه میانه رو و واجد اندیشه های مترقی و دموکراتیک هستند و صرف نظر از میزان تقید ظاهری به مناسک دین مسلمان اند؛ به تعبیر دیگر در ترکیه مفاهیمی مثل مدرنیسم، دموکراسی و اسلام در تقابل با یکدیگر قرار ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
632

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
18

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران