دگرگشت های آموزش عالی و آینده پیش رو (پژوهشکده مطالعات فرهنگی

460,000ریال

414,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
45

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب دگرگشت های آموزش عالی و آینده پیش رو

انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر کرد:
رهایی از وضعیت ناخوشایند کنونی، که آینده چندان روشنی را نیز نمی تواند نوید دهد، در گام نخست، نیازمند نقد و فرو نهادن سپهر اندیشه ورزی (پارادیم) کنونی به نظر می رسد. سپهری ناستوده و انسان سالار که در پی کشورگشایی های قدرت مداران اروپایی به چیرگی «نوسازی ابزار گرایانه» بر «نواندیشی» انجامید، دانش و «سبکی از زندگی» را فراگیر ساخته است که در چارچوب آن، دست یافتن به «زندگی رویایی»، جز با فردسالاری، ابزار گرایی، فزون خواهی، ستیزه جویی، کین ورزی، هم چشمی (رقابت)، خطر پذیری دست یافتنی به نظر نمی رسد!
راه گریزی که بتواند به درهم تنیدگی، همبستگی، همدلی، همیاری و هم کنشی اجتماعی فراگیر بینجامد، که از بایستگی های فراهم آوردن آسایش و خرسندی انسان ها و برزیستی بر روی کره خاکی است، نیازمند رویکرد و دانشی نوین و هم پیوند با دانش و آزموده های پیشینیان است. آفرینش چنین دانشی، نیازمند نهادهایی است که رها از خواست هر قدرت و ایدئولوژی، بتوانند طرحی نو در اندازند.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
45

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران