آستان جانان

آستان جانان

950,000ریال

855,000 ریال

بخشی از کتاب
نشر:

توضیحات کتاب آستان جانان

انتشارات زوار منتشر کرد:
نظم و ترتیب سوره های قرآن در کتاب حاضر مبتنی بر مصحف امام جعفر صادق است.
نزول اغلب آیات و سوره های قرآن تابع اقتضائات و استلزامات تازیخی،سیاسی و اجتماعی خاصی بوده که در اینجا به روایت های مهم اسباب نزول هر سوره و برخی آیات بسنده شده است. این روایت ها از رهگذر تعیین تاریخ و شرایط نزول به فهم سوره و آیات مدد می رساند.
ضمن رعایت ترتیب نزول قرآن تلاش شده حداقل تطابق نسبی میان فرآیند تنزیل و فرآیند دعوت برقرار شود.
در بخش«دریافتن قرآن و دُر یافتن» از رویکرد تفسیری و تأویلی که به هرمنوتیک کلاسیک نزدیک است، سخن رقته است. ترجمه روان هر سوره از ترجمه نوبت نخست تفسیر میبدی اخذ شده است.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

تعداد مشاهده این کالا:
128 بار
تعداد دفعات پیشنهاد شده:
0 بار
تعداد دفعات پیشنهاد نشده:
0 بار
کسانی که کتاب را خوانده اند:
1 نفر
کسانی که علاقمند کالا هستند:
3 نفر

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران