قدرت محتوا

نویسنده:

موجود نیست

دفعات مشاهده کتاب
493

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
19

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب قدرت محتوا

انتشارات آموخته منتشر کرد:
در کتاب قدرت محتوا، جو پولیتزی، ضمن بررسی ویژگی‎های انواع محتوا (نوشتاری، تصویـری، صوتـی)، با ارائه‌ی ابزارها و راهبردهای مختلف، «چگونگی» انجام بازاریابی محتـوا را شـرح می‌دهد و بـا بررسـی مثال‌هایی برگزیـده از تاریـخ بازاریابی محتوایی، نشـان می‌دهد کـه بازاریابـی محتوایی چه ویژگی‌هایی باید داشـته باشـد تـا قدرتمند و تأثیرگذار باشـد. باید محتوای مرتبط، ارزشـمند و درگیرکننده‌ای را که مخاطب‌تان طلب می‌کند، هـر جا کـه دنبالش می‌گردد بـه او ارائه دهید.
قـدرت محتـوا را جـدی بگیریـد تـا بتوانیـد در میـان انبوهی از تبلیغـات پیام‌تان را به گـوش مخاطـب هدف‌تـان برسـانید. اگر نمی‌دانید چگونه، جو پولیتـزی در کتاب قدرت محتـوا راه و چـاه کار را نشـان‌تان می‌دهد.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
493

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
19

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران