کارخانه محتوا

نویسنده:

980,000ریال

882,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
535

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
22

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب کارخانه محتوا

انتشارات آموخته منتشر کرد:
پولیتزی در کارخانهی محتوا توضیح میدهد که چرا امروزه بهترین راه برای شـروع یک کسـبوکار ایجاد یک محصول نیسـت، بلکه ایجاد بسـتری برای جذب و حفظ مخاطب اسـت و بیشـتر شبیه کلاسی برای حرفه‌ای شدن در فرایندی شش‌مرحله‌ای بـه نـام «مـدل کارخانـه‌ی محتوا» اسـت. در مدل کارخانه‌ی محتـوا صبر کلید اصلی است. باید دانش یا مهارت خود را با اشتیاق‌تان ترکیب کنید و مخاطبان‌تان جایگزینی برای‌تان نداشـته باشـند. بیشـتر محتوایی که هر روز تولید می‌شـود، مشـابه محتوای موجود اسـت و هیچ نفعی به حال خواننده یا تولیدکننده‌ی آن ندارد. اهمیتی ندارد که با چه سـرعتی و از طریق چه بسـتری این محتوا را تحویل می‌دهید، اگر محتوای‌تان داسـتانی متفـاوت نگویـد، بـه احتمال زیاد نادیده گرفته می‌شـود.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
535

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
22

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران