درآمدی بر پایه های شناختی یادگیری مدرسه ای ( پژوهشگاه علوم انسانی)

280,000ریال

252,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
12

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب درآمدی بر پایه های شناختی یادگیری مدرسه ای

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی منتشر کرد:
از خواننده انتظار می رود در پایان فصل اول بتواند :
• حافظه کاری را تعریف کند و تفاوت های آن با حافظه کوتاه مدت را شرح دهد.
• الگوهای نظری ارائه شده در مورد حافظه کاری را با هم مقایسه کند.
• ارتباط حافظه کاری با عملکرد در تکالیف ریاضی، خواندن و نوشتن را تبیین نظری کند.
• یک برنامه آموزشی برای ارتقای عملکرد در حافظه کاری را پیشنهاد کند.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
12

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران