ادبیات و شر

ادبیات و شر

نویسنده:

480,000ریال

432,000 ریال

بخشی از کتاب
نشر:

توضیحات کتاب ادبیات و شر

انتشارات جغد منتشر کرد:
ژرژ باتای فیلسوفی فرانسوی که گرایش مارکسیست ضداستالینیسم داشت (دست کم در سال های 1931-34) و مدتی همکاری فکری با سوررئالیست ها داشت، بعدتر از آنها فاصله گرفت و راهش را از آن ها جدا کرد. طیف علایق و توجهات او فلسفه، اقتصاد، نظریه ادبی، رمان نویسی، زیبایی شناسی و سیاست را در بر می گیرد. موضوع محوری کار او انهدام سوژه، مرگ خود، نابودی اگو یا براندازی هرگونه تصوری در باب تمامیت، کلیت، یا انسجام در «من» است. متون او قطعه وار، هزارتو گون، شدت مند، هذیانی، راز آلود، غیر تعقل گرا، و در عین حال دشوار هستند. بسیاری فلسفه او را پاسخی در برابر فاشیسم زمانه اش تلقی می کنند..
فروشگاه اینترنتی 30بوک

تعداد مشاهده این کالا:
140 بار
تعداد دفعات پیشنهاد شده:
1 بار
تعداد دفعات پیشنهاد نشده:
1 بار
کسانی که کتاب را خوانده اند:
1 نفر
کسانی که علاقمند کالا هستند:
3 نفر

 • نظر شما در مورد این کتاب

  نظرات دیگر کاربران

 • بریده ای از این کتاب

  بریده های دیگر کاربران

  • تصویر کاربر

   • 0

   هیچ آزادی بدون‌درک ویرانی‌میسر نیست