مطالعات مصرف فرهنگی

مطالعات مصرف فرهنگی

نویسنده:

موجود نیست

دفعات مشاهده کتاب
16

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب مطالعات مصرف فرهنگی

انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر کرد:
با تکیه بر ایده توصیف تجربی عمیق، برخی مولفه های بنیانی زیست دانشجویی مانند ترجیحات فرهنگی، و رفتارهای سبکی در این کتاب به بحث گذاشته شده است. مفهوم رفتارهای سبکی به جای سبک زندگی برگزیده شد، چون کاربست سبک زندگی در تحلیل جامعه دانشجویی، یا شاید در جامعه ایران راهگشا نیست. افزون بر گزارش کمی و کیفی از حیات دانشجویی، با خوانش انتقادی نظریه های متاخر مصرف فرهنگی برخی سرنخ های مفهومی لازم برای گزینش و پیشنهاد رویکردی راهگشاتر در تحلیل مصرف فرهنگی در ایران به طور عام، و مصارف جوامع کوچکتری مانند دانشجویان به دست آمده است. این دیدگاه مقدماتی که «تحلیل هم اینه کردارهای مصرفی» خوانده شده است، با جداسازی مفهوم «مصرف فرهنگی کالا» از «مصرف کالای فرهنگی» ایجاد شده است. چه بسا با همین رویکرد بتوان تمایز دقیق تری میان مطالعات فرهنگی مصرف و دیگر دانش ها مانند جامعه شناسی مصرف فرهنگی ایجاد کرد.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
16

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران