روشهای آماری در علوم رفتاری

روشهای آماری در علوم رفتاری (شومیز)

موجود نیست

نشر:

توضیحات کتاب روشهای آماری در علوم رفتاری

انتشارات سخن منتشر کرد:
کتاب «روش‌های آماری در علوم رفتاری» نوشته‌ی دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تنظیم شده است. در بخش آمار توصیفی، مفاهیم اساسی علم آمار، شاخص‌های گرایش مرکزی، شاخص‌های تغییرپذیری یا پراکندگی و شاخص‌های سنجش رابطه‌ی بین متغیرها شرح و بررسی شده است. در بخش آمار استنباطی، احتمالات، توزیع بهنجار و توزیع نمونه‌گیری، آزمون‌های پارامتری، تحلیلی واریانس یک طرفه، استنباط آماری درباره ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های بی پارامتری و اصول پیش‌بینی فصل‌های موجود هستند. کتاب شامل دو پیوست نمونه سوالات تستی و جدول‌های آماری نیز هست.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
1251

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
3

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران