مفهوم اضطراب

(0)

2,100,000ریال

1,890,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
2530

علاقه مندان به این کتاب
39

می‌خواهند کتاب را بخوانند
3

کسانی که پیشنهاد می کنند
1

کسانی که پیشنهاد نمی کنند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب مفهوم اضطراب

انتشارات مرکز منتشر کرد:
کیرکگور در دیباچه‌ی مفهوم اضطراب ادعا می‌کند قصد دارد این کتاب را به همان سرراستی بنویسد که مرغان هوا آواز سرمی‌دهند. او می‌گوید، گناه اول هر فردی از ابنای بشر شبیه گناه اول آدم ابوالبشر است. سپس به سراغ اضطراب می‌رود و فرق می‌گذارد میان اضطراب عینی (برون‌ذاتی) و اضطراب ذهنی (درون‌ذاتی) و رابطه‌ی آن را با آزادی برجسته می‌سازد: امکانِ آزادی در اضطراب عرض اندام می‌کند. کیرکگور اضطراب را ترس یا دلهره‌ای نامشخص می‌داند که پیش‌شرط آزادی (و به همین سبب، پیش‌شرط گناه) است زیرا اضطراب همانا تصدیق وضع کنونی ما و بازشناخت ماهیت امکان است. در اینجا کیرکگور در مقام متفکری مسیحی بحث می‌کند و تا بخواهید از متن کتاب مقدس نقل می‌کند و خیلی وقت‌ها از عبارت‌هایی استفاده می‌کند از زبان‌های دیگر ــ متنی که برای فیلسوفان و کیرکگورپژوهان جذاب خواهد بود اما خوانندگانی را که علایق عام‌تر دارند دچار اضطراب خواهد ساخت.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

نقد و بررسی تخصصی نقد و بررسی تخصصی

معرفی کتاب مفهوم اضطراب اثر سورن کیرکگور


مفهوم اضطراب، تعمقی ساده با گرایش روان‌شناختی دربارۀ مسئلۀ گناه موروثی در علم اصول دین، رساله‌ای از فیلسوف دانمارکی سورن کیرکگور است که در سال 1844 منتشر شد.

این رساله، اضطراب را یکی از جزء‌های ضروری وضع بشری می‌شمارد که چون آدمی به استقبال آن رود ممکن است به «فعلیت آزادی در مقام امکانِ امکان» راه برد. اضطراب نتیجۀ توانایی بی‌همتای انسان است برای تأمل در نفس خویش و دربارۀ ماهیت هستی انضمامیِ خویش. هر شخص زنده هم فرد است هم در همان حال نوع (یا به تعبیر کیرکگور نژاد بشر)، و قادر است به تولید مثل دیگرانی از نوع خود.

کیرکگور ادعا می‌کند این وقوف به نفس که هر شخصی در لحظه‌ای خاص از زندگی به کشفش می‌رسد «گناه نخستینِ» حقیقی است و می‌تواند به ترس و احساس گناه و دیگر اختلال‌های روان منجر شود که ریشۀ همه‌شان «معرفت توان‌کاه به خیر و شر» است. 

روان‌شناسی یا آنچه کیرکگور «علمِ روح ذهنی» یا «دانش روح درون‌ذات» می‌نامد، کمک می‌کند تا این تأمل در نفس خود را هر چه عیان‌تر بنماید، چندانکه فرد بتواند آن را بفهمد و بپذیرد. روان‌شناسی، به جهت بهره‌گیری از «معرفت جامع به زندگی بشر و همدردی با علائق آن»، بهترین ابزار برای مقابله با اضطراب است. 

این کتاب فشرده و دشوار، با ارجاع به نویسندگان و متفکران گوناگونی چون هگل و شلینگ و افلاطون و پانویس‌های پرشمار که بعضی‌شان بالغ بر چند صفحه می‌شود، یکی از غریب‌ترین نوشته‌های چند‌بعدی کیرکگور است که به حوزه‌های گوناگون سرک می‌کشد و به شیوه‌ای رادیکال و سراپا مدرن سروقت مفهومی، از منظر دنیای مدرن، خارق اجماع می‌رود که جزو اصول دین مسیح به شمار می‌رود. 

سورن کیرکگور با ترکیب دیالیتیکیِ درخشان بصیرت‌هایی بشری و اصول عقاید مسیحی در 1844 مفهوم اضطراب را به صورت نقطه عطفی در تاریخ «تعمق روان‌شناختی» به خوانندگان عرضه کرد. حرف کتاب این بود که اگر امیدی به غلبه بر اضطراب باشد نه در انواع «گَرد و قرص» بلکه در با آغوش باز به استقبال آن رفتن است.

نثر کیرکگور در زبان دانمارکی غنای شگفت‌انگیزی دارد اما ترجمه‌های قبلی -و تازه‌ترین شان که در 1980 منتشر شد- با زبانی مصنوع و متکلف یا گاه، به جهت تقلید کورکورانه از اصل دارنمارکی، خشک و بی‌روح باعث شدند این اثر عالی چندانکه باید در زبان انگلیسی قدر نبیند و به حاشیه رود. 

الستر هنی، سرشناس‌ترین کیرکگورشناس جهان، با نثر سرزنده و پرنشاطی که در ترجمه‌‌های انگلیسی کیرکگور سابقه ندارد سرانجام توانسته است ضرباهنگ طبیعی اصل دانمارکی را بازآفریند، به این امید که این اثر قدر نادیدۀ کلاسیک حیاتی نو چنانکه شایستۀ آن است بیابد، یعنی در مقام اثری که نطفۀ فلسفۀ اصالت هستی (اگزیستانسیالیسم) و روان‌شناسیِ ارزش‌های اخلاقی در آن بسته شده است. 

در کتاب مفهوم اضطراب چه می‌خوانیم؟

کیرکگور این رساله را در همان روزی منتشر کرد که کتاب دیباچه‌ها را منتشر کرده بود. هر دو کتاب با ایدۀ وساطت در فلسفۀ هگل دست‌ و پنجه نرم‌ می‌کنند. وساطت به نخی می‌ماند که همۀ نوشته‌های کیرکگور را چون دانه‌های تسبیح به هم وصل می‌کند. نوشته‌هایش تا پیش از مفهوم اضطراب می‌خواستند نشان دهند تحقق ایمان قائم به وساطت معرفت شده است. در اینجا به مسئلۀ گناه و احساس گناه می‌پردازد.

از نظر کیرکگور اضطراب عبارت است از «فعلیتِ آزادی در مقام امکانِ امکان». کیرکگور در کتاب مفهوم اضطراب از مثال انسانی بهره می‌گیرد که بر لب ساختمانی بلند مرتبه یا بر لب پرتگاهی ایستاده است. وقتی شخص به پایین نگاه می‌کند، از امکان سقوط کردن بیزار است اما در همان حال کشش خوفناکی در ضمیر خود احساس می‌کند به اینکه خود را به پایین پرتاب کند: ترکیبی از دافعه و جاذبه.

این تجربه در قاموس کیرکگور اضطراب نام می‌گیرد زیرا شخص آزادی کامل دارد که بین این دو گزینه انتخاب کند: یا خود را به پایین پرتاب کند یا بی‌حرکت در جایش بماند. این واقعیت که شخص امکان و آزادیِ کاری کردن را دارد، حتی هول‌انگیزترین امکانِ قابل تصور، جرقۀ احساس‌های دلهره‌آوری عظیم می‌شود. کیرکگور این واقعیت را «سرگیجۀ آزادی» می‌خواند. 

فهرست مطالب کتاب مفهوم اضطراب

یادداشت مترجم فارسی
کلیاتی دربارۀ مفهوم اضطراب
مقدمۀ اَلستر هَنِی در باب مفهوم اضطراب
یادداشت اَلستر هَنِی بر ترجمۀ مفهوم اضطراب
مقدمۀ تاریخی رایدار تُمته
کتیبه
دیباچه 
مقدمه
• اضطراب و گناه موروثی
• اضطراب در مقام تبیین تدریجی گناه موروثی
• اضطراب در مقام نتیجۀ آن گناهی که عدم ظهور آگاهی از گناه است
• اضطراب گناه یا اضطراب در مقام ماحصل گناه در وجود فرد تنها
• اضطراب، نجات یافتن از راه ایمان
نمایه

بریده‌هایی از کتاب مفهوم اضطراب

«چنانکه می‌دانیم ارسطو نام فلسفۀ اولی را برای اشارۀ مشخص‌تر به متافیزیک به کار برد، هر چند جزئی از آن شاخه‌ای از دانش را که بنا به تصور ما به الهیات تعلق دارد نیز در آن گنجاند. شک نیست که در مذاهب وثنی نیز باید با الهیات سر و کار داشت؛ همین فقدان تأملِ نامتناهی است که تئاتر را در دنیای وثنی، در عمل، قسمی عبادت خدایان گردانید. اگر از این ابهام فاصله گیریم، می‌توانیم این نام را نگاه داریم و اصطلاح «پُرتی فیلوسوفیا» (فلسفۀ اولی ارسطو) را به معنای تمامیت علم یا علم شامل بگیریم. ممکن است آن را وثنی بخوانیم و ماهیتش را درون‌ماندگاری تلقی کنیم یا اصطلاح یونانیِ «تذکار» را به کار بریم و ماهیت سِکوندا فیلوسوفیا (فلسفۀ ثانی) را تعالی یا تکرار کنیم.»

«داستان گناه اول به روایت کتاب آفرینش در عهد عتیق، خاصه در زمانۀ ما، بفهمی نفهمی به دور از نزاکت اسطوره تلقی شده است. دلیل هم دارد، زیرا قصه‌ای که به جایش گذاشتند. براستی اسطوره‌ای بود، آنهم اسطوره‌ای بی‌مایه، زیرا وقتی قوۀ فهم دست به دامان اسطوره می‌زند حاصل کار بندرت چیزی فراتر از حرف‌‌های صد من یک غاز می‌شود. آن قصه یگانه تبیینِ دارای انسجام دیالکتیکی از مسئله است.»

«حال نابغه‌ای متدین را در نظر گیریم، یعنی نابغه‌ای که در بی‌واسطگیِ هستی خویش نمی‌ماند. اینکه آیا او هر لحظه و هر ساعت روی به سوی بیرون می‌گرداند یا نه همیشه برای او سؤالی بعدی می‌ماند. نخستین کاری که می‌کند روی‌کردن به سوی خویش است. همانطور که نابغۀ اسیر هستی بی‌واسطه تقدیر را پیکری می‌یابد که همیشه تعقیبش می‌کند، نابغۀ متدین همین نسبت را با احساس گناه دارد. او با روی‌کردن به سوی خویش، به همین واسطه، روی به سوی خدا می‌گرداند و قاعده‌ای جاافتاده در مراسم دینی هست که می‌گوید هنگامی که روح متناهی خدای را ببیند گریزی ندارد از اینکه با احساس گناه پای در طریق زندگی بگذارد.»

خواندن کتاب مفهوم اضطراب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن کتاب مفهوم اضطراب و در کل کتاب‌های کیرکگور برای هر خواننده‌ کنجکاو در مورد اگزیستانسیالیسم لازم است.

دربارۀ نویسندۀ کتاب مفهوم اضطراب

مفهوم اضطراب

سورن کیرکگور که به کیرکگارد نیز معروف است، در سال 1813 به دنیا آمد و در سال 1855 از دنیا رفت. او فیلسوف، شاعر، منتقد اجتماعی و نویسندۀ مذهبی دانمارکی بود. بسیاری او را اولین فیلسوف اگزیستانسیالیست می‌دانند و از او به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم یاد می‌کنند. او متون انتقادی زیادی در مورد مذهب سازمان‌یافته، مسیحیت، اخلاق و فلسفۀ دینی نوشت و بسیار به استعاره، کنایه و تمثیل علاقه داشت و آن‌ها را در نوشتن آثارش به کار می‌برد. او در بسیاری از آثار فلسفی‌اش به وجود، انتخاب و تعهد یا سرسپردگی فردی پرداخته است.

او در آثارش به اخلاقیات مسیحی، نهاد کلیسا، تمایز کیفی بین انسان و خدا و رابطۀ ذهنی فرد با عیسی مسیح که به واسطۀ ایمان است می‌پردازد. آثار روان‌شناختی‌اش بر عواطف و احساسات افراد در مواجهه با انتخاب‌های زندگی متمرکز است. 

کیرکگور در دوران دانشجویی به شدت تحت تأثیر فلسفۀ هگل قرار گرفت و تا مدتی پیرو فلسفۀ هگل بود و در 28 سالگی مدرک دکترایش را در رشتۀ فلسفه از دانشگاه کپنهاگ دانمارک دریافت کرد. اما زمانی رسید که دیگر فلسفۀ هگل را برای فرد و جایگاه فرد قبول نداشت. می‌توان این‌طور گفت که کیرکگور در وهلۀ اول متکلم است، در وهلۀ دوم فیلسوف و در وهلۀ سوم عارف.

در تمام مدتی که آثار خود را می‌نوشت تنها به دنبال دفاع از مسیحیت راستین بود. او در آثارش همیشه به چهار فیلسوف معروف سقراط، ارسطو، کانت و هگل اشاره دارد. او مخالفت شدیدی با ارسطو داشت و همیشه به نظراتش حمله می‌کرد، برخی نظرات کانت را قبول داشت و برخی را نیز رد کرده است. 

از دیگر آثار سورن کیرکگور می‌توان به «تکرار، جستاری در روان‌شناسی تجربی»، «پاره‌‌های فلسفی»، «یا این یا آن»، «ترس و لرز»، «بیماری منتهی به مرگ» و «مفهوم آیرونی» اشاره کرد.

دربارۀ مترجم کتاب مفهوم اضطراب

صالح نجفی پژوهشگر، نویسنده و مترجمِ فلسفه، سینما و هنر است و در سال 1354 به دنیا آمد. نجفی عضو هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش و فرزند محمدعلی نجفی کارگردان وفیلمنامه‌نویس ایرانی است. از معروف‌ترین آثار ترجمه شده‌اش می‌توان به آثار سورن کیرکگور، فلسفۀ پول اثر گئورگ زیمل، کانت و مارکس اثر کوجین کاراتانی، چگونه فروید بخوانیم اثر جاش کوهن و در باب مدارا اثر مایکل والترز اشاره کرد.

مفهوم اضطراب

امتیازات

کتاب مفهوم اضطراب از سایت آمازون امتیاز 4.5 از 5 و از سایت گودریدز امتیاز 4 از 5 را به دست آورده است.

تحلیل سی بوک از کتاب مفهوم اضطراب

کتاب مفهوم اضطرابِ سورن کیرکگور را نشر مرکز با ترجمۀ صالح نجفی به چاپ رسانده است.

با این همه کیرکگور معتقد است اضطراب راهی است برای نجات نوع بشر. اضطراب است که ما را از انتخاب‌هایمان مطلع می‌سازد، از ادراک ذاتی و مسئولیت شخصی، و ما را از حالت بی‌واسطگیِ عاری از آگاهی به نفس به مرتبۀ تأمل خودآگاهانه می‌رساند. 

اگر از کتاب مفهوم اضطراب خوشتان آمده، این کتاب‌ها را از دست ندهید

- کتاب دو جلدی یا این یا آن اثر سورن کیرکگور که در آن با روایت داستانی به مباحث الهیات، فلسفۀ اگزیستانسیالیتی و مراحل مختلف زندگی انسان پرداخته است.

تکرار، جستاری در روان‌شناسی تجربی اثر دیگری از سورن کیرکگور که با نام مستعار کنستانتین کنستانتیوس به چاپ رسیده تا منعکس کنندۀ مضمون کتاب باشد. نویسنده در این کتاب به بررسی این نکته پرداخته که آیا تکرار امکان‌پذیر است یا خیر.

مفهوم آیرونی، با ارجاع مدام به سقراط اثر سورن کیرکگور که در‌ آن نویسنده به توضیح معنی آیرونی پرداخته و خود کتاب نیز آیرونی است. نویسنده بخش اول کتاب را بر اساس تفسیرهای کسنوفون، افلاطون و آریستوفانس نوشته است.

ترس و لرز اثر سورن کیرکگور با ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان که از نظر خود کیرکگور بهترین کتابش بود. به عقیدۀ بسیاری این کتاب دشوارترین اثر سورن کیرکگور است.

چگونه کیرکگور بخوانیم اثر جان دی کاپوتو که شامل قرائت کیرکگور از داستان ابراهیم و اسحاق می‌شود.

نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

نظرات کاربران (0)

نظر شما در مورد این کتاب

امتیاز شما به این کالا:

نظرات دیگر کاربران

بریده ای از کتاب (0)

بریده ای از این کتاب

بریده های دیگر کاربران

عیدی