فارسی نهم آبی
تخفیف

%30

فارسی نهم آبی (6867)

(0)

1,400,000ریال

980,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
61

علاقه مندان به این کتاب
1

می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که پیشنهاد می کنند
0

کسانی که پیشنهاد نمی کنند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب فارسی نهم آبی

انتشارات قلم چی منتشر کرد:
كتاب مجموعه ی طبقه بندی شده فارسی نهم مجموعه ای كامل است كه نیازهای دانش آموزان پایه ی نهم در زمینه ی آموزش، تمرین و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شیوه ی طراحی این كتاب به صورتی است كه برای همه ی دانش آموزان در این مقطع، با هر سطح آموزشی، مناسب و كاربردی باشد.
ساختار كلّی كتاب كتابِ مجموعه ی طبقه بندی شده فارسیِ سالِ نهم، بر اساسِ ساختارِ كتابِ درسی، از شش فصل، یك مقدمه و یك مؤخره
با نام های »ستایش« و »نیایش« و همینطور چند آزمون جمع بندی تشكیل شده است. هر فصل از كتاب درسی، شاملِ یك درسنامه و شصت
پرسشِ چهارگزینه ای و بخش های مقدمه و مؤخرّه ی كتاب نیز شامل یك درسنامه و سی پرسش چهارگزینه ای است كه پاسخِ
همه ی این پرسش ها در انتهای كتاب به تفصیل شرح داده شده است. شش آزمون چهارگزینه ای نیز با تعداد متغیر پرسش ها نیز در انتهای فصولی كه نیاز به جمع بندی دارند، تدوین شده است تا دانش آموز بتواند در هر مرحله آموخته های خود را برای آزمون های مهم تر جمع بندی كند و خود را بسنجد. پاسخ این پرسش ها نیز در انتهای كتاب آمده است.
ساختار درسنامه ها و آزمون ها در این كتاب تلاش شده است موضوعات مختلف درس فارسی در سطوحِ مختلف دشواری مطابق با تیپ های رایجِ
آزمون های استاندارد كانون یا ورودیِ مدارسِ نمونه دولتی پوشش داده شود. بر این اساس، در هر درسنامه و نیز هر بسته ی پرسش چهارگزینه ایِ كتابِ حاضر، مطالبِ مربوط به پنج بخشِ »واژه های مهم املایی و معنایی«، »تاریخ ادبیات«، »دانشهای ادبی و زبانی«،»آرایه های ادبی« و »معنا و مفهوم« به ترتیب چیده شده است.

توضیح ضروری درباره ی درسنامه های كتاب اینكه، بخش واژه های كتاب شامل همه ی واژه هایی است كه معنا و یا املای آنها ممكن است برای دانش آموز دردسرساز باشد، چه آنها كه در بخش واژه نامه ی انتهای كتاب معنا شده است و چه آنها كه معنا
نشده است. در بخش تاریخ ادبیات، همه ی اشخاص و كتاب های مرتبط با ادبیات كه نام ایشان در فصل مربوط به آن آمده، كاملاً شرح داده شده و در بخش دانش های ادبی و زبانی نیز، همه ی نكاتی كه چه در متن درس ـ البتّه در سطحِ دانش آموز ـ دیده شده و

چه نكاتی كه به طور مستقیم در كتاب درسی بیان شده، آموزش داده شده است. در بخش معنا و مفهوم نیز، ابیات یا عباراتی
كه به شكلی پرتكرار مورد استفاده ی طرّاحان سؤال بوده است، مجدداً ذكر و بیت یا عبارتی هم معنا با آن نیز آمده است تا ذهنِ دانش آموز كاملاً با معنا و مفهومِ بیت آشنا و از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.
توزیعِ پرسش هادر مجموع در كتاب حاضر، پانصدوبیست سؤال از مباحث مختلف مطرح شده است كه تلاش شده توزیعِ آنها عمدتاً به سمت مباحث
دردسرسازِ درس فارسی، یعنی دانش های ادبی و معنا و مفهوم باشد. البتّه بخشی از پرسش های معنای واژه و املا نیز می باید پس از درك معنا و
مفهومِ متن پاسخ داده شود كه در این كتاب از این دست پرسش ها نیز استفاده شده است.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

نظرات کاربران (0)

نظر شما در مورد این کتاب

امتیاز شما به این کالا:

نظرات دیگر کاربران

بریده ای از کتاب (0)

بریده ای از این کتاب

بریده های دیگر کاربران

عیدی