30بوک
کتاب عمومی
ورزشی
فوتبال
برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

(0)

1,990,000ریال

1,791,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
7

علاقه مندان به این کتاب
0

می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که پیشنهاد می کنند
0

کسانی که پیشنهاد نمی کنند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

انتشارات حتمی منتشر کرد:
آنچه در کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله می خوانید :
فصل 1: تکامل فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانی در بازیکنان 9 تا 12 ساله
بلوغ رشدی: رشد جسمانی
رشد فکری
رشد اجتماعی

فصل 2: ساختار جلسات تمرین
نمای کلی جلسات تمرین
ساختار تمرین

فصل 3: بخش تمرینات دویدن با توپ
جلسه 01:
تمرین اول: دویدن با توپ- چهار گوشه
تمرین دوم: کنترل توپ و تقویت هماهنگی
تمرین سوم: کنترل نزدیک و دقت در شوت
تمرین چهارم: تمرین هماهنگی و چابکی یک در مقابل یک
تمرین پنجم: بازی در زمین کوچک سه در مقابل سه
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 02:
تمرین اول: گرم کردن پا به توپ و محافظت از توپ- شکارچی
تمرین دوم: تقویت هماهنگی
تمرین سوم: تمرین کنترل نزدیک، حرکت و پاس
تمرین چهارم: پا به توپ و تغییر جهت- تعقیب کردن یک درمقابل یک
تمرین پنجم: 4 گل “بازی 4 در مقابل 4 در زمین کوچک
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 03:
تمرین اول: کنترل نزدیک و چرخش با شوت
تمرین دوم: رقابت یک در مقابل یک- حرکت پا به توپ و تغییر جهت
تمرین سوم: مهارت کنترل توپ و تغییر جهت
تمرین چهارم: هماهنگی در حمل توپ و رقابت یک در مقابل دو
تمرین پنجم: ترکیب حمله و چهار در مقابل چهار(با دروازه بان) وحمل توپ با برش به داخل محوطه جریمه
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 04:
تمرین اول: بازی واکنش سریع پا به توپ
تمرین دوم: مسابقه حمل توپ با چرخش و شوت
تمرین سوم: حمل توپ با تغییر جهت‏ های سریع
تمرین چهارم: بازی حمل توپ تیمی با شماره
تمرین پنجم: 5 در مقابل 5 با شش کانال برای حمل توپ
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 05:
تمرین اول: تمرین حمل توپ، فریب و پاس
تمرین دوم: یک در مقابل یک- بازیکن سریع‏تر شوت می‏زند
تمرین سوم: فریب، تغییر جهت و دقت در شوت
تمرین چهارم: یک در مقابل یک با مدافع و یک در مقابل یک با دروازبان
تمرین پنجم: قوانین راگبی 5 در مقابل 5 (بازی در زمین کوچک)
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

فصل 4: بخش تمرینات پاس
جلسه 01:
تمرین اول: گرم کردن دو نفره با پاس برای آمادگی روانی حرکتی
تمرین دوم: لی لی کردن، پاس، پا به توپ و تکرار توالی
تمرین سوم: دقت پاس گروه‏های دو نفره
تمرین چهارم: تمرین پویای برگشت به گل 2 در مقابل 1
تمرین پنجم: مالکیت و سرعت در بازی زمین کوچک
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 02:
تمرین اول: دقت و شدت پاس – نشانه گیری هدف
تمرین دوم: شتاب و تغییر جهت در سرعت
تمرین سوم: پاس، حرکت و دریافت توپ در مربع
تمرین چهارم: بازی پویای 2 در مقابل 2
تمرین پنجم: 5 در مقابل 5، مالکیت توپ و تغییر جهت حمله در بازی زمین کوچک
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 03:
تمرین اول: کار ترکیبی یک- دو، پاس و دنبال کردن
تمرین دوم: تکنیک و تعادل در تمرین پاس
تمرین سوم: پاس دادن دایره ای “دریافت و رفتن”
تمرین چهارم: کار ترکیبی یک- دو در دوئل دو در برابر یک
تمرین پنجم: مالکیت سه تیمی “دریافت و رفتن”
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 04:
تمرین اول: 4 در مقابل 2 مالکیت توپ- پاس دادن، دریافت توپ و سرعت در بازی
تمرین دوم: دو سرعت و چابکی با دروازه بان
تمرین سوم: کنترل توپ، پاس و چابکی به همراه شوت به دروازه
تمرین چهارم: پاس‏های ترکیبی در شرایط برتری عددی 3 در مقابل 2
تمرین پنجم: بازی 7 در مقابل 7 حفظ توپ با بازیکن هدف
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 05:
تمرین اول: چالش پاس و شوت “چه تعدادی؟”
تمرین دوم: ایستگاه تقویت هماهنگی و پاس
تمرین سوم: پاس، دریافت و دنبال کردن در مربع
تمرین چهارم: بازی دو در مقابل یک- کار‏های ترکیبی “اُورلپ”
تمرین پنجم: 5 در مقابل 5 – حفظ توپ “ته به ته زمین”
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 06:
تمرین اول: دریافت، و پاس دادن “گرم کردن”
تمرین دوم: غلت زدن، دویدن، پاس سرضرب روی هوا و دوی سرعت
تمرین سوم: پاس، دریافت توپ روی هوا، حرکت پا به توپ و شوت
تمرین چهارم: ارسال هوایی تا منطقه انتهای زمین در بازی زمین کوچک
تمرین پنجم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 07:
تمرین اول: بازی تنیس فوتبال
تمرین دوم: پریدن، یک- دو، تغییر جهت و شوت
تمرین سوم: واکنش سریع و سرعت در رقابت یک در مقابل دو
تمرین چهارم: بازی 4 در مقابل 3 با برتری عددی در 3 منطقه (در زمین کوچک)
تمرین پنجم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 08:
تمرین اول: بازی بالا نگه داشتن توپ دو نفره روی تور
تمرین دوم: واکنش سریع، چرخش و شوت در اولین فرصت
تمرین سوم: پاس و دریافت با ارتباط کلامی خوب
تمرین چهارم: بازی حمایت با بازیکن هدف ” در زمین کوچک “
تمرین پنجم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 09:
تمرین اول: دقت در پاس هوایی و تمام کردن به صورت سر ضرب
تمرین دوم: دقت در پاس هوایی و تمام کردن به صورت سر ضرب
تمرین سوم: سه در مقابل 3 با دو بازیکن اضافه (ارسال و گل زدن با استفاده از مناطق کناری)
تمرین چهارم: بازی پاس و حمایت با اٌورلپ (7 در مقابل 7 ب.ز.ک)
تمرین پنجم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 10:
تمرین اول: ارسال کوتاه (پاس) از سر تا سر محوطه و گل زدن
تمرین دوم: پاس، پا به توپ و فشار با واکنش‏های سریع
تمرین سوم: پاس و دریافت “تمرین هدف متحرک”
تمرین چهارم: بازی 2 در مقابل 1 در جناحین و محوطه جریمه
تمرین پنجم: پاس، ارسال و تمام کردن “7 در مقابل 7 در زمین کوچک “
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

فصل 5: بخش تمرینات شوت
جلسه 01:
تمرین اول: تمرین شوت با حرکت ترکیبی یک – دو
تمرین دوم: تعادل، جنبش پذیری و انعطاف پذیری برای شوت
تمرین سوم: تمرین شوت – 7 ایستگاه
تمرین چهارم: سرعت و چرخش در بازی گروهی شوت
تمرین پنجم: بازی 7 در مقابل 7 “پاداش شوت”منطقه بندی در زمین کوچک
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 02:
تمرین اول: حرکات گول زننده و گل زدن
تمرین دوم: شوت زدن به همراه هماهنگی و تعادل
تمرین سوم: شوت سرضرب به سمت دروازه با دویدن به شکل نیم دایره
تمرین چهارم: ارسال و تمام کردن با تحت فشار قرار گرفتن از طرف مدافع
تمرین پنجم: شوت سریع در بازی 3 در مقابل 3 ” در زمین کوچک “
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 03:
تمرین اول: بازی شوت نمایشی
تمرین دوم: تمرین هماهنگی و سرعت شوت
تمرین سوم: تمرین یک ضرب توپ و شوت
تمرین چهارم: 2 در مقابل 1 در جناحین و 1 در مقابل 1 در میانه زمین
تمرین پنجم: حریف گیری 1 در مقابل 1 در بازی 4 در مقابل 4 ” در زمین کوچک “
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 04:
تمرین اول: دقت در شوت با پرتاب اوت
تمرین دوم: بازی شوت با هماهنگی مسیر
تمرین سوم: پاس، دریافت و شوت هنگام چرخش
تمرین چهارم: مسابقه سرعت، تغییر جهت و شوت
تمرین پنجم: تمرین شوت زنی در بازی مالکیت توپ 7 در مقابل 7
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 05:
تمرین اول: دریبل، شوت، چرخش، دریافت و دوباره شوت
تمرین دوم: رقابت در سرعت و چابکی در رقابت شوت زدن
تمرین سوم: دقت در شوت “هدف گیری گوشه‏ های دروازه”
تمرین چهارم: بازی دویدن به پشت، دریبل و شوت
تمرین پنجم: دقت در شوت در بازی 6 در مقابل 6 “ب.ز.ک”
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 06:
تمرین اول: دقت در شوت سرضرب-” ارسال از گوشه ها”
تمرین دوم: ایستگاه سرعت هماهنگی حلقه
تمرین سوم: کار ترکیبی یک – دو، دویدن نفر سوم و شوت
تمرین چهارم: کار ترکیبی یک- دو و یک در مقابل یک
تمرین پنجم: در اختیار داشتن بازی، حمله سریع و ضربه به دروازه
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 07:
تمرین اول: گرفتن، پرتاب کردن و شوت سر ضرب در بازی 4 در مقابل 4
تمرین دوم: چرخه چابکی با گل زدن فقط با یک ضربه
تمرین سوم: پاس و شوت در تمرین شوت
تمرین چهارم: 3 در مقابل 4 (2+) تمرین شوت مهاجمین در مقابل مدافعین
تمرین پنجم: 7 در مقابل 7 (6+) با حمایت از کناره‏ها در بازی ” در زمین کوچک “
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 08:
تمرین اول: پاس، پرتاب، چیپ و دقت شوت سر ضرب
تمرین دوم: غلت، پا به توپ و شوت با دروازه بان
تمرین سوم: تمرین ضربه پنالتی
تمرین چهارم: دوئل پویای 1 در مقابل 2 با 3 گل
تمرین پنجم: بازی 7 در مقابل 7 با 6 گل ” در زمین کوچک “
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 09:
تمرین اول: پرتاب، گرفتن و شوت سر ضرب در بازی 4 در مقابل 4
تمرین دوم: چرخش و شوت در سریع ترین زمان
تمرین سوم: فریب، حرکات سریع بدن و شوت
تمرین چهارم: تمرین 3 در مقابل 2 و شوت در سریع ترین زمان
تمرین پنجم: بازی بین دو تیم “دقت پاس و تمام کردن”
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

فصل 6: بخش تمرینات ضربه سر
جلسه 01:
تمرین اول: دقت در ضربه سر “با هدف انحنا”
تمرین دوم: چابکی و رقابت ضربه سر
تمرین سوم: تمرین ضربه سر شیرجه ای “دو نفره”
تمرین چهارم: ضربه سر 1 در مقابل 1 در محوطه پنالتی
تمرین پنجم: بازی 6 در مقابل 6 با 6 بازیکن در بیرون
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 02:
تمرین اول: بازی 4 در مقابل 4 تمام کردن با ضربه سر
تمرین دوم: پرش، دویدن، تغییر جهت و پاس با سر
تمرین سوم: دقت در ضربه سر “با هدف گوشه‏های دروازه”
تمرین چهارم: 2 در مقابل 1 “ضربه سر چکشی و تمام کردن”
تمرین پنجم: بازی ” در زمین کوچک ” ضربه سر با داشتن بازیکن هدف
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 03:
تمرین اول: دقت در ضربه سر ” زدن توپ به تیرک افقی دروازه”
تمرین دوم: تمرین هماهنگی، چابکی و تعادل
تمرین سوم: تمرین پاس و شوت با ضربه سر
تمرین چهارم: پرتاب اوت، ضربه سر و 1 در مقابل 1
تمرین پنجم: بازی ضربه سر با بازیکن هدف ” در زمین کوچک “
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

فصل 7: بخش تمرینات دریافت توپ
جلسه 01:
تمرین اول: روپایی و پاس با 3 بازیکن
تمرین دوم: غلت، دریافت و شوت
تمرین سوم: دریافت و جهت دهی با اولین ضربه
تمرین چهارم: حرکت، دریافت و کسب امتیاز در رقابت 1 در مقابل 1
تمرین پنجم: دریافت در گوشه‏های زمین در بازی 7 در مقابل 7 ” در زمین کوچک “
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 02:
تمرین اول: تنیس فوتبال و تمرین هماهنگی
تمرین دوم: دریبل، ارسال، دریافت و شوت
تمرین سوم: حرکت، دریافت و شوت سرضرب
تمرین چهارم: دوی سرعت، دریافت و کسب امتیاز در رقابت 1 در مقابل 1
تمرین پنجم: تعویض بازی با مناطق پایانی ” در زمین کوچک 7 در مقابل 7″
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 03:
تمرین اول: دریافت با شکل صحیح بدن
تمرین دوم: بازی هماهنگی، پاس و دریافت
تمرین سوم: باز شدن برای دریافت و دریبل
تمرین چهارم: دریافت توپ و کسب امتیاز در بازی 2 در مقابل 1
تمرین پنجم: فضا سازی برای دریافت توپ در بازی 7 در مقابل 7
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 04:
تمرین اول: دریافت پشت به دروازه، چرخش و شوت
تمرین دوم: واکنش سریع، دریافت، دریبل و شوت
تمرین سوم: پاس و دریافت پیرامون مانع
تمرین چهارم: دریافت توپ و کسب امتیاز در رقابت 2 در مقابل 1
تمرین پنجم: بازی 8 در مقابل 8 با دو دروازه در کنار و دو محوطه حمله
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 05:
تمرین اول: دریافت، دریبل و موقعیت 1 در مقابل 1 با دروازه بان
تمرین دوم: چابکی و هماهنگی در بازی شوت 1 در مقابل 1
تمرین سوم: دریافت در حرکت و کنترل هدایت شده
تمرین چهارم: دریافت توپ و دریبل تحت فشار
تمرین پنجم: بازی 7 در مقابل 7 با 4 دروازه “دریافت از پشت”
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

فصل 8: بخش تمرینات روپایی
جلسه 01:
تمرین اول: روپایی پیرامون موانع با 3 بازیکن
تمرین دوم: تمرین روپایی با وجود مانع و شوت
تمرین سوم: عبور از بین موانع به صورت روپایی و شوت
تمرین چهارم: روپایی و شوت با حضور دروازه بان
تمرین پنجم: بازی روپایی 5 در مقابل 5 ” در زمین کوچک “
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

فصل 9: بخش تمرینات پرتاب اوت
جلسه 01:
تمرین اول: دقت در پرتاب اوت “پرتاب به هدف”
تمرین دوم: چرخه سرعت و چابکی به همراه پرتاب اوت
تمرین سوم: دقت در پرتاب اوت “زدن توپ روی هوا”
تمرین چهارم: پرتاب اوت، دریافت و رقابت 1 در مقابل 1
تمرین پنجم: بازی با دست و پا ” در زمین کوچک “
تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

فصل 10: برنامه حرکتی برای بازیکنان 9 تا 12 ساله
فعالیت‏های حرکتی برای بازیکنان 9 تا 12 ساله
توانایی‏های هماهنگی
تکنیک‏های اساسی در فوتبال و توانایی‏های حرکتی وابسته

فصل 11: جلسات آموزشی با تمرینات اختصاصی هماهنگی
هماهنگی مورد نیاز برای تمرینات تکنیکی:
تمایزپذیری:
تمرین اول: ضربه به توپ در فاصله‏های متغیر
تمرین دوم: پاس و دریافت در مناطق مختلف با تغییر فاصله
تمرین سوم: پاس هوایی و دریافت
تمرین چهارم: شدت پاس و توانایی دیداری – محوطه‏ های رنگی
تمرین پنجم: دقت در تمام کردن به همره آگاهی دیداری

واکنش ها:
تمرین اول: تمرین چابکی، بینایی و واکنش سریع
تمرین دوم: پاس و دریافت در مناطق مشخص شده با تغییر فواصل
تمرین سوم: تمرین تغییر جهت حمله ” در زمین کوچک “
تمرین چهارم: بهره برداری از برتری عددی در موقعیت 3 در مقابل 2
تمرین پنجم: تمرین پاس‏های متوالی با آگاهی و بینایی کامل
تمرین ششم: بازی مالکیت توپ پویا 6 در مقابل 3

سازگاری و انتقال:
تمرین اول: دریبل و پاس در کانال
تمرین دوم: خلق 2 گزینه پاس در مربع
تمرین سوم: دریبل و پاس درون دروازه ” در زمین کوچک “
تمرین چهارم: روانی – حرکتی با 4 گل رنگی در ” در زمین کوچک “
تمرین پنجم: ارسال از کناره‏ها با مناطق 1 در مقابل 1 در مرکز
تمرین ششم: دور زدن مانع و کنترل توپ

موقعیت یابی فضایی و زمانی:
تمرین اول: “ساخت شکل با کمک یکدیگر” تمرین بینایی و آگاهی
تمرین دوم: پاس بین بازیکنان
تمرین سوم: انداختن موانع با ضربه ” در زمین کوچک “
تمرین چهارم: بازی پویای 5 در مقابل 4 “مالکیت توپ”
تمرین پنجم: بازی مالکیت پویا با 4 دروازه
تمرین ششم: تمرین واکنش سریع ضربه سر و پاس

ریتم:
تمرین اول: تغییر ریتم بازی در 3 منطقه ” در زمین کوچک “
تمرین دوم: کنترل توپ با موانع در فواصل متغیر
تمرین سوم: کنترل توپ “ضربه به توپ با صدای سوت”

ترکیب حرکات:
تمرین اول: کنترل توپ، پاس، لی لی کردن و دریافت
تمرین دوم: تمرین روپایی پویا، پاس و دریافت
تمرین سوم: بازی کنترل توپ و دقت شوت
تمرین چهارم: پاس تکنیکی و دریافت در مثلث
تمرین پنجم: تمرین کنترل توپ دو نفره
تمرین ششم: پاس چیپ، دریافت و شوت در بازی تیمی

تعادل:
تمرین اول: تقویت تغییر جهت و دریافت
تمرین دوم: تمرین ارسال و تمام کردن با ضربه سر و شوت سر ضرب

فروشگاه اینترنتی 30بوک

نظرات کاربران (0)

نظر شما در مورد این کتاب

امتیاز شما به این کالا:

نظرات دیگر کاربران

بریده ای از کتاب (0)

بریده ای از این کتاب

بریده های دیگر کاربران

عیدی