فروشگاه آنلاین کتاب 30بوک
کتاب عمومی
علوم اجتماعی
آمار و روش تحقیق
رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

نویسنده:
نشر:

280,000ریال

252,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
62

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

انتشارات نی منتشر کرد:
در کتاب رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی ضمن بررسی روند تاریخی و تکاملی ابزارها، تکنیک ها، روش ها و رهیافت های توسعه و ترویج روستایی و زمینه های پیدایش رهیافت های مشارکتی، رهیافت ها و ابزارهای جایگزین تحقیق سنتی نیز مورد توجه قرار گرفته است، روش ها و رهیافت هایی نظیر: تحقیق نظام های زراعی (FSR)، ارزیابی سریع روستایی (RRA)، ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA)، ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی (PRCA)، مدرسه مزرعه کشاورز (FFS)، شاخص شناسی و روش های سنجش توسعه پایدار منابع و ارزیابی اجتماعی طرح های توسعه. همچنین در این کتاب توجه ویژه ای به معرفی و کاربرد ابزارها و تکنیک های مشارکتی نوین در تحقیقات توسعه ای شده است. ابزارها و تکنیک هایی که در این کتاب بررسی شده اند عبارت اند از: فرایندهای بحث، گفت وگو و مشاهده (مصاحبه های نیمه سازمان یافته، بحث گروهی متمرکز و...)، نمودارها و فهرست ها (نمودار ون، برنامه روزانه، نظام ها و...)، جدول ها و چارت ها (فهرست سازی، رتبه بندی و...) و روش های تجزیه و تحلیل ویژه (ترسیم کروکی جامعه، مدل سازی سه بُعدی مشارکتی، تحلیل SWOT، سیستم اطلاعات جغرافیایی و...).
عادل زارع متولد سال 1355 در کاشان است. او دوره ی کارشناسی را با کسب رتبه ی اول و دوره ی کارشناسی ارشد را با کسب رتبه ی ممتاز در رشته ی ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه تهران به اتمام رساند. وی از سال 1386 معاونت مدیریت كل دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی را برعهده دارد و مدرس كارگاه آموزشی مدیریت و كنترل پروژه های منابع طبیعی و دوره ی پودمانی برنامه ریزی ترویجی در مركز آموزش عالی شهید زمانی پور بوده است. زارع در سال 1386 به عنوان مدیر نمونه ی دستگاهی جشنواره ی شهید رجایی و در سال 1390 به عنوان پیشنهاددهنده ی برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی برگزیده شد.
مصطفی ازکیا در سال 1320 در تهران به دنیا آمده است. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است و دکتری جامعه شناسی خود را در سال 1359 از دانشگاه آبردین اسکاتلند دریافت کرده است. وی در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی تدریس می کند و علاوه بر آن صاحب کرسی گروه مطالعات روستایی در مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی این دانشگاه است.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
62

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران