زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان

زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان

370,000ریال

333,000 ریال

نشر:

توضیحات کتاب زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان

زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان دو اثر از لئانید آندری یفف برجسته ترین نماینده نمایشنامه نویسی اکسپرسیونیستی روسیه است که در سالهای نخست سده بیستم نوشته شدند. آندری یف در نمایشنامه نخست، مراحل مختلف زندگی انسان، از تولد تا مرگ را به تصویر می کشد و روایت خود را از جایگاه و تاثیر نیروهای بیرونی حاکم بر سرنوشت انسان ارائه می دهد. در فرمانرواری گرسنگان، تقابل اجتماعی ثروتمندان و تهیدستان و پیامدهای گسترده آن به نمایش درمی آید که در نهایت به شورش و طغیان تهیدستان می انجامد. نگرشهای فلسفی نویسنده در هر دو اثر، در طول بیش از صد سال که از زمان نگارش آنها می گذرد، همواره واکنشهای گوناگون و گاه متضادی را برانگیخته و ارزیابی های مثبت و منفی به همراه داشته، ولی آنچه مسلم است نمایشنامه های آندری یف در به فکر واداشتن خواننده درباره محتوای فلسفی آنها کاملا موفق بوده اند.

تعداد مشاهده این کالا:
498 بار
تعداد دفعات پیشنهاد شده:
0 بار
تعداد دفعات پیشنهاد نشده:
0 بار
کسانی که کتاب را خوانده اند:
0 نفر
کسانی که علاقمند کالا هستند:
4 نفر

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران