مرده متحرک

مرده متحرک

250,000ریال

225,000 ریال

نشر:

توضیحات کتاب مرده متحرک

تالستوی در نمایشنامه مرده متحرک که آن را در آخرین سالهای زندگی خود نوشت موقعیتی را به تصویر می کشد که در آن خود قانون و دادگاه موجب نقض عدالت می شود و به این شکل، تعارض کهن میان عدالت طبیعی و انسانی و عدالت حقوقی و قراردادی را روی صحنه تئاتر به نمایش درمی آورد. شاید به همین علت بود که مطبوعات مرتجع در این اثر، نشانه هایی از «براندازی بنیادها» و «تمسخر قوانین اعلی حضرت» می دیدند.

دفعات مشاهده کتاب
394

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
9

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران